به گزارش خبرنگارمهر، با توجه به پايان فصل برداشت برنج، شاليزارهاي استان پذيراي انواع پرندگان مهاجر هستند، يلوه حنايي از جمله پرندگان مهاجر به شاليزارها است.
بنابراين در سالهاي اخير بيشتر به دليل تخريب زيستگاه و شکار بي رويه جمعيت جهاني آن کاهش محسوسي پيدا کرده است از اينرو هرگونه شکار و صيد اين گونه که اغلب با شيوه " دام شکار" انجام مي شود، غير قانوني است.
مديرکل حفاظت محيط زيست گيلان در اين باره گفت: " يلوه حنايي " از گونه هايست که بطور دائم در حال مهاجرت است و در آسيا و اروپا جوجه آوري و در بخش هايي از آسيا و آفريقا بطور موقتي و زمستان گذران ديده مي شود.
لزوم حفاظت جدي از " يلوه حنايي " بيش از هرگونه ديگر
امير عبدوس افزود: به اين دليل يلوه حنايي بايد بيش از هرگونه ديگري مورد حفاظت قرار گيرد چرا که مزارع کشاورزي در اکثر نقاط جهاني در زمره مناطق حفاظت شده قلمداد نمي شود.
وي همچنين با اشاره به اينکه از سال 1386 کارشناسان اداره کل حفاظت محيط زيست گيلان مطالعات بر روي اين گونه را آغاز کرده اند، اظهارداشت: تاکنون 35 قطعه از اين گونه را با هدف تعيين مسير مهاجر، مناطق حساس زندگي و تعيين سن گرفته، حلقه گذاري و رهاسازي نموده اند.
مديرکل حفاظت محيط زيست گيلان گفت: يلوه حنايي حدود 30 سانتيمتر طول و 200 گرم وزن دارد، بالهايش کوتاه و گرد است، به اين دليل پروازشان معمولا کوتاه و درحالت پرواز پاها و پنجه هايشان را آويزان و متمايل به عقب نگه مي دارند.
وي در ادامه تاکيد کرد: هرگونه اقدام به شکار اين پرنده از سوي شکارچيان غيرقانوني بوده و با خاطيان به شدت برخورد مي ‌شود.
شکار و صيد پرنده " يلوه حنايي " ( تلکه) در گيلان جرم است
عبدوس همچنين شکار و صيد پرنده " يلوه حنايي " ( تلکه) را در استان جرم دانست و اظهارداشت: با توجه به پايان فصل درو و فرارسيدن فصل شکار و صيد گروهي، هر گونه اقدام شکارچيان به اين امر جرم تلقي شده و با خاطيان برخورد قانوني خواهد شد.
وي يادآورشد: شکار اين پرنده بيشتر در شب انجام مي ‌گيرد که اين اداره کل در صورت برخورد با چنين شيوه‌ اي به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
به هر حال مشاهده اين پرنده دشوار و اغلب صداي خاص نر آن نشانه وجودش در يک منطقه است، به نظر گردن کوتاه مي‌ آيد، پروبالش به رنگ نخودي مايل به زرد است که درسطح پشتي لکه ‌هاي سياه دارد، سينه و سرش خاکستري است در پهلوها و پوشپرهاي زير دم راه راه عرضي بلوطي رنگ دارد.
بال ‌هاي بلوطي رنگ آن در حال پرواز به خوبي ديده مي شوند، يلوه خالدار از نظر رفتار تک ‌زي است و در نور کم صبح خيلي زود يا غروب آفتاب فعاليت مي کند، هميشه خود را در بين علف ‌هاي بلند از انظار مخفي مي سازد، نشانه تشخيص اين پرنده از همه يلوه‌هاي ديگر؛ اندازه بزرگتر و ظاهر نخودي ‌رنگتر است.
يلوه حنايي تابستان ‌ها به نسبت فراوان است و به صورت مهاجر عبوري نيز ديده مي شوند و اما يلوه حنايي از گونه هاي دائم در مهاجرت بوده و به صورت چرخشي از اروپا به آسيا، از آسيا به افريقا و همين طور به مهاجرت دائمي خود ادامه مي دهد.
لانه گذاري گونه نادر " يلوه حنايي " با ناکامي مواجه مي شود
يک کارشناس محيط زيست در اين ارتباط گفت: از آنجا که زادآوري نيمي از يلوه ها در منطقه روسيه انجام مي پذيرد به دليل صنعتي شدن کشاورزي در اين کشور مجموعه لانه گذاري ها توسط اين گونه نادر با ناکامي مواجه مي شود.
محمد هادي عسکري با اشاره به اينکه اين اتفاق در برخي ديگر از کشورها به شکل ديگري تکرار مي شود، افزود: در ايران نيز فشار شکار و صيد بي رويه به ويژه با استفاده از روش غير قانوني " لال دام " باعث تقليل اين گونه خواهد شد.
وي همچنين به زيستگاه يلوه حنايي اشاره کرد و اظهارداشت: زيستگاه اين پرنده در مناطق شمال ايران در بين گياهان انبوه و مناطق مرطوب و در کشتزارهاي غلات است.
اين کارشناس محيط زيست با اشاره به اينکه اين پرنده تک زي و منزوي است و مشاهده آن در طبيعت به سختي انجام مي ‌شود يادآورشد: يلوه حنايي در کشورهاي منطقه مديترانه و کشورهاي غربي پراکنش دارد، همچنين پراکنش گونه يلوه حنايي در مناطق شمالي ايران به ويژه در استان گيلان است.
با اين وجود پرندگان از ثروت هاي طبيعي و ملي کشور به شمار مي روند که متاسفانه تعداد آنها به دليل تبديل و تخريب اکوسيستم ها بسيار کاهش يافته است.
پرندگان ارزش زيست محيطي و نقش مهمي در تعادل اکولوژيکي دارند
شکار بي رويه و کثرت تفنگ هاي بادي و تيراندازي سبب شده است بسياري از پرندگان که در گذشته در ايران وجود داشتند اکنون بندرت مشاهده شوند بنابراين پرندگان به دليل ارزش زيست محيطي و نقشي که در زنجيره حيات و در تعادل اکولوژيکي دارند بايد مورد حفاظت و حمايت قرار گيرند.
اين موجودات زيبا و دوست داشتني به علت قرار گرفتن در راس هرم غذايي با کنترل جوندگان و خزندگان از وارد شدن خسارات جدي به اکوسيستم ها جلوگيري مي کنند، از طرفي برخي از پرندگان نيز کنترل آفات گياهي و حشرات مضر را از بين مي برند بعضي از پرندگان نيز با لاشه خواري باعث پاکسازي محيط زيست مي شوند و در جلوگيري از انتشار عوامل بيماري زا در محيط زيست نقش مهمي ايفا مي کنند.


بنابراين نابود کردن پرندگان به هر دليل چه به بهانه تفريح و تفرج و يا به بهانه بدشگون بودن آنها ضربه هاي مهلکي بر تنوع زيستي منطقه و درنهايت بر تنوع زيستي زمين وارد مي کند.

نابود کردن پرندگان مساوي با ضربه هاي مهلک بر تنوع زيستي

البته نقش پرندگان آبزي و کنار آبزي مهاجر را نيز نبايد ناديده انگاشت چرا که اين پرندگان که در عين اينکه مي توانند سفيران و ميهمانان موقتي از سرزمين هاي دور باشند و تاثيرات شگرفي بر زنجيره هاي غذايي بگذرانند داراي خطرات بالقوه مهلکي براي سلامت جوامع بشري باشند زيرا به دليل مهاجرت اين پرندگان از نقاط و کانون هاي آلوده احتمال بيماريهاي خاص وجود دارد که اين بيماريها گاهي اوقات قابل انتقال به انسان نيز مي باشد.