سليمان لطفي‌نيا :
پس از كشته شدن چند قلاده خرس كمياب در استان‌هاي گوناگون كشور مانند لرستان، به دست كساني كه هيچ ارزشي براي زيست‌بوم نمي‌شناسند، اين‌بار، يك خرسي ديگر، در برابر چشم كساني كه خويشكاري(:وظيفه) نگهداري از آن را بر دوش دارند با هشت گلوله كشته شد.
شايد اگر اين كار به‌دست يك شكارچي و به دور از چشم مسوولان انجام مي‌گرفت، چندان درد آور نبود، اما آنچه امروز در شهرستان «سراب» از استان «آذربايجان شرقي» انجام گرفت، زخم همه‌ي دوستداران زيست بوم را تازه كرد.
در گزارشي در خبرگزاري مهر، آمده بود كه خرسي كمياب در جستجوي خوراكي كه مردم آن را از وي گرفته‌اند، به يك روستا در شهرستان سراب نزديك مي‌شود، بوميان با چوب و چماق به جانش مي‌افتند، و اين موجود بي‌آزار را كه هرگز بي‌شوند(:دليل) به انسان آسيبي نمي‌رساند، مي‌آزارند، تا جايي كه خرس براي رهايي از مرگ به سوي مردم يورش مي‌آورد.
ناگهان نيروي انتظامي از راه مي‌رسد و بدون آن‌كه كاري از پيش ببرد، خرس را محاصره مي‌كند. پس از گذشت چندين ساعت، نيروهاي محيط‌زيست نيز خود را مي‌رسانند. نيروهاي محيط‌زيست با تيزهوشي و نوآوري، مي‌خواهند كه با داروي بيهوشي خرس را از آن گرفتاري رهايي بخشند، اما در پايان بنابر گزارش‌ها، هشت گلوله‌ي شكارچي خودسر، خرس را براي هميشه از چنگال مردم رها مي‌كند.
بي‌گمان اگر اين روش دنباله داشته باشد، بايد مانند ببر ايراني‌، با خرس نيز براي هميشه خداحافظي كنيم. هرچند اين نخستين‌بار نيست كه در كشورمان چنين پيشامدهايي رخ مي‌دهد، اما اميدواريم كه واپسن‌بار باشد.