این مار که «آناکوندا» نام دارد به دلیل نداشتن زهر، طعمه خود را خفه می‌کند. او این کار را به کمک آرواره‌های قابل ارتجاع خود که باعث می‌شوند دهانش به طور عمودی به اندازه خیلی زیاد باز شود، انجام می‌دهد و پس از خوردن در محلی برای استراحت و هضم غذا بی‌حرکت می‌ماند.
در این تصاویر یک «آناکوندا»ی سبز را که مشغول خوردن یک کروکودیل دو متری است مشاهده می‌کنید.
http://www.rzendegi.ir/