هیدر-Hydra
هیدرا جانوری شکارچی ساکن آب است، دارای کیسه گوارش یک طرفه*است، سر و مغز ندارد و در سراسر بدنش شبکه آب از تارهای عصبی کشیده شده*است. این جانور بازوهای زهری خود را که نماتوسیست نام دارد به سمت شکار خود پرتاب می*کند و پس از برخورد بازو با شکار و فلج شدن آن، با همان بازوها غذا را به داخل کیسه گوارشی می*برد و هضم می*کند و مواد زائد و هضم نشده را از راه دهان خارج می*کند. اگر شرایط مساعد باشد هیدرا با روش غیرجنسی (جوانه زدن) و در غیر این صورت به روش جنسی تولید مثل می*کند.


از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد