انتقاد پرورش‎دهنده نتیجه داد / سرانجام کروکودیل‌های تایلندی مجوز واردات گرفتند


حکیم مهر - سرانجام پس از سه ماه کروکودیل‌های تایلندی مجوز واردات سازمان دامپزشکی ایران را اخذ کردند.
مژگان روستایی، اولین پرورش‌دهنده‌ی کروکودیل در کشور که چندی قبل از بروکراسی سازمان دامپزشکی انتقاد کرده بود اظهار کرد: سازمان دامپزشکی مجوز واردات دومین محموله‌ی کروکودیل پرورشی را صادر کرده است.
به گفته‌ی وی، این محموله‌ی پرورشی از ابتدای خرداد‌ماه آماده‌ی واردات به کشور بوده، اما اکنون مجوز قرنطینه‌ی سازمان دامپزشکی را اخذ کرده است.
روستایی اظهار کرد: درخواست اولیه‌ برای واردات 150 سر کروکودیل بود که سازمان دامپزشکی کشور با واردات 20 قطعه‌ی آن موافقت کرده است.
گفتنی است این دومین محموله کروکودیل وارداتی به کشور است؛ اولین محموله وارداتی پنج قطعه کروکودیل‌ مولد بودند که دی ماه سال گذشته از مالزی وارد کشور شدند که تا سه سال آینده تخم‌گذاری می‌کنند. محموله‌ی دوم از کشور تایلند برای پرورش وارد می‌شود.