از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بازوپایان
دوره سنگواره*ای: کامبرین - امروزه

طبقه*بندی علمی فرمانرو: جانوران
شاخه: بازوپایان
دومریل، ۱۸۰۶ Diversity در حدود ۴۰۰۰ سرده زیرشاخه*ها و رده*ها متن را ببینید.]بازوپایان (Brachiopoda) یکی از شاخه*های اصلی جانوران بی*مهره هستند

بازوپایان کف*زی و دریازی هستند و بدنشان دارای دو کفه می*باشد و به این خاطر ظاهر ایشان با دوکفه*ای*هاپایچه (pedicle) به ته*نشست*های کف حوضه رسوبی متصل می*شوند. اندازه بازوپایان معمولاً از ۵ میلیمتر تا ۸۰ میلیمتر است.
ازوپایان از جمله مهم*ترین فونای جانوری در دیرینه*زیستی بودند. این جانداران پس از انقراض عظیم اواخر پرمین هیچ*گاه دیگر نتوانستند به فراوانی پیشین برگردند، در صورتی*که دوکفه*ای*ها بسیار فراوان*تر شده*اند. بازوپایان هم*چنین از فراوان*ترین بی*مهرگان در توالی*های رسوبی دوونین شمار می*روند.
امروزه ۷۰ جنس از آن*ها بجا مانده است و ۳۰ هزار جنس سنگواره*ای از بازوپایان شناسایی شده*است

]]


بازوپایان معمولاً در گروه*های جمعی یافت می*شوند.


منابع
Williams, A., Carlson, S.J., and Brunton, C.H.C. (2000). "Brachiopod classification" in v. 2 of Williams, A. et al. Brachiopoda (revised), part H of Treatise on Invertebrate Paleontology (Kaesler, R.L., ed.). Boulder، کلرادو
همانندی دارد ولی درون این کفه*ها تفاوت بسیاری بین بازوپایان و دوکفه*ای*ها وجود دارد. تفاوت عمده*ای نیز در تقارن جانبی این کفه*ها میان این دو گروه وجود دارد.[/size]]بازوپایان معمولاً به*وسیله اندام ساقه مانندی به نام : Geological Society of America and Lawrence