درست است که در زندگی امروزی، ما بیشتر با فناوری و ساختمان های شهری سر و کار داریم، اما مطالعات محققین نشان می دهد که مغز ما همچنان برای پاسخ دادن به حیوانات، ساختاری ویژه دارد.

به گزارش وایرد، وقتی به افراد تصاویری از حیوانات نشان داده می شود، بخش های خاصی از آمیگدالای مغز آن ها به سرعت واکنش نشان می دهد. آمیگدالا ساختاری درون مغز است که مسئول احساس رضایت، درد، ترس و پاداش در افراد است.

محققین می گویند چه به پرنده ای که جلوی خانه تان در حال غذا خوردن است نگاه کنید و چه تصویر کوسه ای را از تلویزیون ببینید، قسمت های خاصی در مغز شما فعال می شوند. به نظر می رسد ما این فعالیت مغزی را از اجداد خود به ارث برده باشیم. در واقع این تاثیر به قدری ثابت و زیاد هست که بتواند انعکاسی از اهمیت حیوانات در طول دوره تکامل ما باشد.

فلوریان مورمان، زیست- عصب شناس موسسه فناوری کالیفرنیا و گروهش در مطالعه جدید خود به گروهی خاص و استثنایی از افراد دسترسی داشتند: 41 نفر که به دلیل صرع مقاوم به دارو، نیاز به جراحی داشتند قبل از چنین جراحی هایی، پزشکان باید نقشه ای از مغز بیمار تهیه کنند. نقشه مغزی از طریق وارد کردن الکترودها به قسمت های مختلف مغز و اندازه گیری نورون به نورون واکنش ها نسبت به تحریک ها، تهیه می شود.مورمان و همکارانش در طول مراحل تهیه نقشه مغزی، به این افراد تصاویری از حیوانات، مردم، ساختمان های معروف و اشیا نشان دادند. وقتی افراد به تصویر حیوانات نگاه می کردند، فعالیت در آمیگدالای راست در نیمکره راست مغزشان افزایش می یافت. نقشه نهایی مغز نشان داد که این قسمت های مربوط به حیوانات، در صرع افراد درگیر نمی شود. بنابراین، فعالیت این قسمت مغز در این افراد را نمی توان به بیماری آ ن ها نسبت داد.

از آن جا که همه افراد همین الگوی فعالیت مغزی را با دیدن تصویر حیوانات نشان دادند، می توان نتیجه را به سایر افراد هم تعمیم داد. کریستوف کخ، از همکاران مطالعه در این باره می گوید: «این نتیجه را به همان اندازه می توان به همه افراد تعمیم داد که نتایج مرکز خواندن متن در مغز و یا محل درک و پردازش زبان در مغز را به همه افراد تعمیم داده ایم». در واقع همان طور که امروزه برای خواندن و زبان، محل مشخصی از مغز را مسئول می دانیم و این محل مشخص در همه افراد یکسان است، تشخیص حیوانات هم در مغز همه، محل مشخص و بخصوصی دارد.

به اعتقاد محققین، در تاریخ تکامل انسان، حیوانات آن قدر نقش مهمی داشته اند که بخشی از مغز به آن ها اختصاص یافته است. البته این موضوع تنها مخصوص انسان یا حتی نخستی ها نیست.

در حیوانات مختلف، از ماهی ها گرفته تا پستانداران، گرایش به استفاده از یک چشم و در نتیجه یک سمت از مغز برای جستجوی غذا یا مراقب شکارچی ها بودن، این یافته را تایید می کند.

برای گروه جالب است بدانند قبل از این که اطلاعات بصری از چشم ها به آمیگدالا برسد، آیا ممکن است اطلاعات مربوط به حیوانات در لایه های جلوتری از مغز بررسی و پردازش شوند؟ مطالعات آینده این موضوع را روشن خواهد کرد.

منبع : خبر آنلاین