عقیم کردن حیوان ساعث تغییر در متابولیسم جفت خواهی
در حیوان می شود و بدن این حیوانات کمتر از حیوانات
عقیم نشده نیاز به غذا و افزودن وزن دارد. در واقع
مشکل حیوان و بدن حیوان نیست مشکل ما هستیم که
علاقه داریم به حیوان عقیم شده بیش از اندازه غذا
بدهیم و باعث چاقی حیوان می شویم.

در مورد بی تحرکی و تنبلی حیوان نیز بطور معمول
مقصر ما هستیم حیوانی که امکانات برای بازی و
فعالیت در اختیارش قرار نمی گیرن شل و بی حال می
شود و به تنبلی عادت می کند درست مانند انسان ها.

بسیاری از سگهای عقیم شده در نمایشهای فعالیتهای
بدنی ویژه و یا گروههای سگهای امداد و پلیس دیده
می شوند.این سگها به شدت فعال هستن و به هیچ عنوان
تنبل نیستن.

همچنین گربه ها با داشتن اسباب بازی و بازیهای
دویدنی بسیار فعال و پر تحرک می شون.برخی گربه ها
علاقمند به پیاده روی همراه قلاده مخصوص با صاحبشان
هستن , می تونید امتحان کنید.