محمود جراحي/کارشناس توسعه و سرمايه‌گذاري/تمام مقتضيات موجود و موانع مرتفع است؛ تنها خود دست‌اندرکاران بخش درمان هستند که بايد تغيير ديدگاه دهند
چگونه خجالت نکشيم؟

اخيرا سرپرست يکي از دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مستقر در تهران در مراسم معارفه خود اعلام کرده که «وضعيت بيمارستان‌‌‌ها و اورژانس‌ها بسيار خجالت‌آور است.» قبلا هم يکي ديگر از روساي محترم دانشگاه‌هاي علوم پزشکي شهر تهران در اظهارنظر مشابهي اعلام کردند که از وضعيت برخي بيمارستان‌‌‌ها خجالت مي‌کشند...
اين‌گونه اظهارات صادقانه که حاکي از دلسوزي مسوولان مربوطه است قابل‌تقدير است. جاي بسي اميدواري است که مسوولان به نابساماني وضع موجود بيمارستان‌‌‌هاي دولتي اذعان مي‌کنند و اين خود آغازي است براي بهبود وضع موجود که البته براي برخي از اهالي بخش درمان وضع مطلوب است.

اين نابساماني ناشي از عدم کارايي سياست‌هايي است که تاکنون توسط مسوولان ذي‌ربط اتخاذ شده و در صورتي که اين سياست‌ها ادامه پيدا کند، اميدي به تحول جدي در وضع موجود نخواهد بود و سبب خجالت بيشتر خواهد شد.

بزرگ‌ترين مشکل بيمارستان‌‌‌هاي دولتي که بار درمان حداقل 80 درصد مردم ،خصوصا دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه را بر عهده دارند، عدم سرمايه‌گذاري است. بيمارستان‌‌‌ها بسان بيماراني هستند که نيازمند تزريق خون (سرمايه) هستند. منابع مالي که ساليانه توسط دولت به بيمارستان‌‌‌هاي دولتي اختصاص داده مي‌شود به سختي پاسخگوي ارائه خدمات و حتي حفظ وضع موجود است و بيمارستان‌‌‌ها همواره بدهکار هستند. همه ساله رشد تعرفه 10 درصد کمتر از تورم بخش درمان است. علاوه بر آن، اين منابع براي نوسازي، بازسازي، مقاوم سازي و توسعه بيمارستان‌‌‌ها به‌هيچ‌وجه کفايت نمي‌کند و چشم‌انداز روشني هم براي تامين آن وجود ندارد.

کشور در سال‌هاي اخير در اوج درآمدهاي نفتي قرار داشته و امسال قرار است صندوق توسعه ملي حدود 20 تا 30 ميليارد دلار به بخش‌هاي غيردولتي جهت توسعه تسهيلات پرداخت کند. وزير اقتصاد اعلام کرده است که امسال 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط سيستم بانکي پرداخت خواهد شد. سهم بخش درمان از اين همه منابع چقدر بوده است؟ چه مقدار صرف توسعه و بهبود بيمارستان‌‌‌ها شده است ؟ چه برنامه‌ريزي‌اي براي جذب مقداري از اين منابع تا پايان سال براي بخش سلامت شده است؟ جواب مشخص است؛ اهالي بخش سلامت خصوصا بخش درمان با ادبيات جذب سرمايه ناآشنا هستند، فقط درخواست افزايش بودجه را مطرح مي‌کنند که به جاي خود بحث به جايي است و بايد سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد ولي راهکارهاي ديگري هم براي ورود منابع به بخش وجود دارد.

چه کنيم تا بيش از اين شرمنده وضعيت نامناسب بيمارستان‌‌‌هاي دولتي نباشيم، چون به قول معروف دشمن ما بايد خجالت بکشد؟ ذيلا برخي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و قانوني که در صورت استفاده از آنها ميزان نابساماني کمتر خواهد شد، ذکر مي‌شود.

ماده 20 قانون برنامه ‌پنجم، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را از تمام مقررات عمومي‌ کشور به‌ويژه قوانين مناقصات و محاسبات عمومي‌ مستثني و آنها را منحصرا تابع ضوابط و مقررات مورد تاييد هيات امناي خود مي‌داند. به عبارت ديگر مجريان و مسوولان مربوطه داراي اختيارات خاص خود هستند و محدوديت‌هاي قانوني و مقررات دست‌وپاگير دولتي مانع فعاليت آنها نمي‌شود.

مواد 16 و 22 و 24 قانون مديريت خدمات کشوري وزارت بهداشت را موظف کرده است که به جاي ارائه خدمت از بخش غيردولتي خريد خدمت کند و اجازه واگذاري کلي مديريت بيمارستا‌ن‌ها و خريد حجمي ‌خدمات را داده است.

صندوق توسعه ملي اخيرا آغاز به کار کرده است و آمادگي پرداخت تسهيلات به بخش غيردولتي جهت سرمايه‌گذاري در بخش سلامت را دارد.

موارد فوق نمونه کوچکي از ظرفيت‌هايي است که فراروي مسوولان بخش سلامت است و فقط کافي است که در سال جهاد اقتصادي همت کنند و ديدگاه و پارادايم خود را نسبت به سرمايه‌گذاري بخش سلامت تغيير دهند، به مردم و بخش غيردولتي و غيرانتفاعي اعتماد کنند، راه ورود سرمايه به بخش درمان را هموار سازند و به جاي ارائه خدمت به‌صورت آزمايشي در برخي از بخش‌ها به خريد خدمت روي آورند. اتخاذ چنين رويکردي قبلا در ساير بخش‌ها مانند صدور گذرنامه و گواهينامه، ساخت بنادر و آزاد راه‌ها، راه‌آهن و مخابرات منجر به ‌نتايج خوبي شده است. البته جواب کليشه‌اي هم وجود دارد که بخش سلامت فرق مي‌کند. درست است، اين بخش تفاوت دارد و مسوولان بخش سلامت و درمان به اين دليل منصوب شده‌اند که باوجود اين تفاوت راهکار مناسب را پيدا کنند.

مسوولان بخش درمان بايد سازوکار مناسب براي جذب سرمايه را طراحي و به منظور ترغيب آنان به سرمايه‌گذاري در اين بخش، تضمين کافي را جهت خريد خدمت از بخش غيردولتي ارائه نمايند. با توجه به افق چشم‌انداز سال 1404 که بايد سرآمد ارائه خدمات درماني در منطقه باشيم، بايد راهکارهاي نوين با استفاده از کارشناسان آگاه به مسايل سرمايه‌گذاري در اولويت و دستورکار مسوولان بخش درمان قرار گيرد.

تمام مقتضيات موجود و موانع مرتفع است؛ تنها خود دست‌اندرکاران بخش درمان هستند که بايد تغيير ديدگاه دهند و از حداکثر ظرفيت‌هاي قانوني و تسهيلاتي که کشور براي آنها فراهم آورده استفاده کنند و سهم بخش درمان را از اين منابع که ساير بخش‌ها به‌شدت در حال استفاده از آنها هستند، تامين کنند. ادامه روش‌هاي موجود نتيجه‌اي جز خجالت ندارد.
salamat.ir