ساچوک چیست؟

عبارت است از حلقه ای فلزی یا پلاستیکی به اشکال (دایره ای، مربعی یا مثلثی) که تور به آن متصل شده و به وسیله دسته چوبی یا فلزی برای حمل و جابه جایی و صید ماهی در استخرهای بتونی به کار می رود. تور ساچوک می بایست بدون گره باشد تا در موقع نمونه برداری، سطح بدن ماهی آسیب نبیند. بهتر است روی حلقه های فلزی به وسیله لوله پلاستیکی مانند شلنگ آب پوشانده شود. این وسیله با ابزارهای ساده در اندازه های مختلف برای اهداف متفاوت قابل تهیه می باشد.

http://preytec.******.com/post-212.aspx