خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي


دانشمنداني که روي مرگ اسرارآميز فک‌هاي دريايي با جراحت‌هايي وحشتناك روي بدن آنها تحقيق مي کردند، اکنون بر اين باورند که گونه ماده اين حيوان کشش مرگباري به برخي پروانه کشتي ها دارند.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، کارشناسان بر اين گمانند که اين فک‌ها به دليل شباهت صوتي صداي پره کشتي ها با صداي جفتگيري فکهاي نر به سوي قتلگاه خود کشيده شده اند.
از هفت فک يافت شده در خط ساحلي فايف در اسکاتلند که دچار آسيب‌هاي وحشتناک بودند، پنج حيوان، ماده بودند.
محققان بخش پژوهشي پستانداران دريايي در دانشگاه سنت اندروز اکنون در حال پژوهش مجدد بر روي تعداد بيشتري از فک‌هاي کشته شده در اين منطقه هستند.
آنها بر اين باورند که مزارع بادي ساحلي باعث افزايش ترافيک کشتيراني شده اند.
اين محققان با تحليل اين مرگها دريافتند که تقريبا تمام حيوانات کشته شده در طول تابستان، فک‌هاي ماده بوده‌اند در حالي که در زمستان بيشتر آنها فکهاي جوان بودند.
در ابتدا اين دانشمندان کاملا گيج شده بودند تا اينکه فرضيه احتمال جذب فکهاي ماده به سوي پروانه هاي کشتي مطرح شد. آنها اکنون پس از انجام آزمايش‌هاي صوتي بر روي فکهاي تحت نگهداري و همچنين آزاد، درستي اين فرضيه را اثبات کرده اند.
اين در حالي است که آنها هنوز نتوانسته اند توضيحي براي علت مرگ گونه هاي جوانتر پيدا کنند.
مرگ حداقل 50 فک دريايي در اين ناحيه باعث شگفتي کارشناسان شده بود، چرا که تمام آنها از يک آسيب برش مانند مرده بودند. از سال گذشته تاکنون اين تعداد به 90 فک رسيده است.