تست هوش IQ Test می تواند به شما نشان دهد که هوش شما چقدر است ... ! شما در این بازی زیبا ، باید در مدت 40 دقیقه ، به 39 سوال ، ( سوالات بصورت شکیل هستند ) پاسخ دهید ، بطوری که جلوی شما هشت گزینه از حروف A تا H وجود دارد و شما با انتخاب شکل مناسب که می تواند شکل اصلی را کامل کند و یا ادامه اشکال ساخته شده باشد ، می توانید به سوالات جواب دهید . البته اگر شما ، شکل غلط را هم انتخاب کردید ، بازی هیچ خطایی به شما نمی گیرد ! ولی در آخر بازی ، امتیاز و تعداد سوالات درست و غلط را به شما نشان می دهد ! امتیازات شما نشان دهنده هوش شماست . می توانید بر اساس جدول زیر ، هوش تان را بسنجید :
- امتیاز از 70 به پایین : خیلی کم ( Very Low )
- امتیاز بین 70 و 90 : کم ( Low )
- امتیاز بین 90 تا 110 : معمولی ( Normal )
- امتیاز بین 110 تا 130 : هوش نسبتا بالا ( High )
- امتیاز بین 130 به بالا : تیزهوش و نابغه ( Mensa Level )


http://www.iqtest.dk/main.swf

موفق باشید