حکیم مهر - مورچه*ها را می توان کشاورزانی مفید دانست که بدون دریافت هزینه*ای از انسان*ها به زیر و رو کردن حجم عظیمی از خاک سراسر زمین می*پردازند و در عین حال نقش خیره*کننده خود را بر رشد و نمو گونه*های مختلف گیاهی حفظ می*کنند. در دنیای این حشرات، سیستم پیشرفته ارتباطاتی وجود دارد که باعث افزایش سطح همکاری گروهی می*شود. این همکاری به آنها این امکان را می*دهد در رویارویی با گونه*های مختلف حیوانی هیچ مشکلی نداشته باشند و حتی به آنها نیز حمله*ور شوند. گرچه مورچه*ها مهاجمانی شناخته شده به شمار می*آیند، اما تاثیرگذاری که بر سطوح مختلف کیفی خاک دارند بیش از هر نکته*ای برای دانشمندان جالب توجه بوده است. به همین دلیل گروهی از محققان به سرپرستی دکتر دریک ساندرز از دانشگاه گوتنگن آلمان به بررسی این تاثیرگذاری پرداخته*اند. این محقق نتایج بررسی اخیر خود را در گفت*وگویی تشریح کرده است:

با توجه به این*که مورچه*ها برای لانه*سازی حجم انبوهی از خاک را جابه*جا می*کنند، می*توان این حشرات را به نوعی کشاورز نامید؟ بدون شک این حشرات وی*ژگی*های خاصی دارند که برخی از آنها منحصربه*فرد به نظر می*رسد. بهتر است ابتدا درباره این خصوصیات بگویید.

زمانی که مورچه*ها را کشاورز می*نامید این انتظار را دارید که آنها به طور عمدی در تلاش برای بهبود کیفیت خاک و افزایش ترکیبات مغذی آن کار می*کنند. با این حال آنها این کار را به طور عمد انجام نمی*دهند. این حشرات در حین خانه*سازی مقادیر زیادی از خاک را جابه*جا می*کنند که این کار تاثیر زیادی بر زندگی گونه*های زیستی اطراف آنها دارد، هر چند باید توجه کرد که این تاثیرگذاری نیز به*طور عمدی نیست. به عنوان مثال نوعی مورچه به نام Lasius وجود دارد که می*تواند در طول عمر خود تا 7 تن خاک را جابه*جا کند. این میزان قابل توجه می*تواند تاثیرات زیادی بر رشد گونه*های مختلف گیاهی محیط اطراف زندگی این حشره داشته باشد. این تاثیرگذاری در ابعاد کلان است.

اما چگونه مورچه*ها زندگی گونه*های مختلف زیستی محیط اطراف خود را تحت تاثیر قرار می*دهند؟

ما سال*هاست که به بررسی این تاثیرگذاری پرداخته*ایم. در این زمینه آزمایشات مختلفی انجام شده است تا نتایج مطمئنی به دست آید. براساس این نتایج به*روشنی مشخص شده است که اجتماعات بزرگ مورچه*ها برای حیات سایر گونه*های زیستی مجاورشان از اهمیت زیادی برخوردار است. این حقیقت مهمی است که در دل نتایج سایر تحقیقات دیگری که از این دست انجام شده است نیز دیده می*شود. با این حال نشان دادن این تاثیرگذاری کار بسیار دشواری بوده است. گرچه مورچه*ها حشراتی تهاجمی به شمار می*آیند اما می*توانند تاثیرات مثبتی نیز بر زندگی گونه*های اطراف خود بگذارند. مهندسی اکوسیستم*ها شیوه شناخته شده*ای است که مورچه*ها با استفاده از آن، این تاثیرگذاری را برجا می*گذارند، البته در این میان شمار مورچه*های تشکیل*دهنده یک کلنی نیز تاثیرگذار است.

در گفت*وگویی که از شما در ساینس*دیلی منتشر شده است، گفته*اید مورچه*ها مهاجمان بسیار تاثیرگذاری هستند. با توجه به این نکته می*توان متصور شد مورچه*ها حشراتی هستند که مشخصه*های خاص و جالب توجهی دارند؟

مورچه*ها گونه*های زیادی دارند و نکته جالب توجه این است که برخی از آنها تنها مهاجم هستند. یعنی در طول زندگی*شان صرفا به امور تهاجمی می*پردازند. تخصص این نوع حشرات در حمله به گروه*های حیوانی و از پای درآوردن آنهاست. با این حال این تنها خصوصیت گروه کوچکی از مورچه*هاست. اکثر انواع مورچه*ها حشراتی هستند که در زندگی خود با سایر گونه*های جانوری تعامل دارند. این تعامل در برخی موارد تا آن حد چشمگیر است که آنها را حشراتی با سیستم ارتباطی عالی توصیف می*کنند. نکته جالب توجه دیگر این است که مورچه*ها دقیقا با تکیه بر همین سیستم عالی ارتباطی است که می*توانند علیه حیوانات به*مراتب بزرگ*تر از خود حمله*ور شده و آنها را از پای درآورند. در دنیای مورچه*ها همکاری را می*توان به عنوان کلید اصلی موفقیت آنها عنوان کرد.

شما درباره تاثیرگذاری مورچه*ها بر سطوح کیفی خاک و غنی*بودن آن از مواد مختلف صحبت کرده*اید. کمی هم به یافته*هایتان در این زمینه اشاره کنید.

البته این تنها مورچه*ها نیستند که بر کیفیت غذایی خاک تاثیر می*گذارند. در کنار این حشرات کرم*های خاکی و موریانه*ها نیز بر کیفیت غذایی خاک تاثیر می*گذارند. این حشرات به گروهی از بی*مهرگان تعلق دارند که بر کیفیت خاک در سراسر زمین تاثیرگذاری خیره*کننده*ای دارند. مورچه*ها به وسیله ترکیب مواد ارگانیکی با خاک فاکتورهای شیمیایی و فیزیکی آن را تغییر می*دهند و در همین فرآیند است که کیفیت غذایی خاک همواره بهبود پیدا می*کند.

آنها در زیر زمین گستره کاری وسیعی دارند که در تاسیسات خاص خود خاک را با مواد ارگانیکی ترکیب می*کنند. دقیقا به*خاطر همین نکته است که خاک اطراف محل زندگی حشراتی نظیر مورچه*ها همواره از نظر کیفی بالاتر از خاک نواحی دیگر است. در این خاک گونه*های مختلف گیاهی رشد و نمو بهتری دارند.

حالا به ارتباط مورچه*ها و دنیای انسان*ها می*رسیم. آیا در تحقیقات خود به این نکته نیز پرداخته*اید و اگر این گونه است به چه تاثیرات مثبتی می*توانید اشاره کنید؟

البته کمتر انسانی پیدا می*شود که دوست داشته باشد در محیط زندگی خود با انبوهی از خاک جمع شده در یک گوشه که ناشی از لانه*سازی مورچه*ها می*شود، روبه*رو شود.

در حقیقت بسیاری از مردم علاقه چندانی به دیدن مورچه*ها در باغچه و علفزار محیط اطراف زندگی خود ندارند، اما حقیقت امر این است که انسان*ها باید از مورچه*ها به خاطر حضور در محیط زندگی*شان متشکر باشند. مهم*ترین تاثیر مثبتی که مورچه*ها بر زندگی انسان*ها دارند به تاثیرگذاری مثبت این حشرات بر حیات گونه*های گیاهی مربوط می*شود. مورچه*هایی که محل زندگی آنها چوب درختان جنگلی است مانع از تکثیر علف*های هرزی می*شوند که می*توانند حیات درختان را به شدت در معرض خطر قرار دهند. در حقیقت می*توان گفت مورچه*ها مهاجمان موثری علیه این علف هرزها به شمار می*آیند.

آیا برنامه دیگری برای ادامه این تحقیقات دارید؟

گرچه در این مرحله از تحقیقات به دستاوردهای مهمی دست یافته*ایم، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. ما هنوز درک دقیق و روشنی از تاثیرگذاری مورچه*ها بر اکوسیستم*های طبیعی اطرافشان نداریم. مورچه*ها خاک را زیر و رو می*کنند پس می*توان آنها را کشاورزانی نامید که به طور ناخواسته به افزایش کیفیت خاک کمک می*کنند. ما در نظر داریم در آینده و در فازهای بعدی این تحقیق به بررسی دقیق*تر مکانیسم نهفته در این تاثیرگذاری بپردازیم.

آشنایی با دکتر ساندرز :

دکتر دریک ساندرز که در گروه اکولوژی انستیتو حیوان*شناسی دانشگاه گوتنگن آلمان مشغول به انجام فعالیت*های تحقیقاتی است، عمده تمرکز خود را روی اکوسیستم*های سبز و تعامل آنها با حشراتی نظیر عنکبوتیان، مورچه*ها و نظایر آنها معطوف کرده است.

وی در دو سال اخیر صرفا به بررسی دنیای مورچه*ها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر زنجیره*های غذایی محیط اطراف و همچنین گونه*های مختلف گیاهی پرداخته است. ساندرز مقالات متعددی نیز درباره این تاثیرات منتشر کرده است.