عنکبوتیان رده*ای از جانوران هستند. این رده در زیرشاخه قلاب*داران (Chelicerata) قرار دارد.
مثل دیگر بندپایان این جانوران بی مهره دارای اسکلت خارجی سخت و پاهای مفصلی می**باشند.عنکبوت شامل عنکبوت ها، عقربها،کنه*ها می**باشند بیشتر آنها روی زمین زندگی می**کنند. معمولا" بدن آنهااز دو قسمت تشکیل شده در جلو سر و سینه که به*وسیله یک مفصل به همدیگر متصل شده اند. و درقسمت عقب شکم. بیشتر بند پایان دارای چهار جفت پاهای آرواره*ای هستند. یک عقرب طعمه خود را توسط چنگک*هایش به دام می**اندازد و بعد به*وسیله نیش خود او را مسموم می**کند
عنکبوتهای پرنده خوار جزو بزرگ*ترین بندپایان جهان هستند،و دارای عرض بدن به طول 28 سانتیمتر می**باشند، پرندگان فقط بخش کوچکی از غذای از روزانه آنها را تشکیل می**دهند بند پایان والدین محافظت کننده خوبی هستند. عنکبوتها از بچه*های خود مراقبت کرده و برای اینکار نگهبانی می**دهند
عنکبوت*ها بزرگ*ترین گروه بندپایان را تشکیل می*دهند همه آنها گوشت*خوار هستند. بعضی گونه*های عنکبوت برای به دام انداختن طعمه تار می*بافند ولی انواع دیگر در سوراخهای خود به کمین شکار می*نشینند. عنکبوتها دهان بسیار کوچکی دارند و دارای دندانهای نیش تیز و سمی هستند. آنها مایع هضم*کننده*ای در درون بدن طعمه خود وارد می*کنند و بعد مایعات مغذی درون بدن طعمه را می*مکند و پوسته خالی آن را رها می*کنند.

عنکبوت*ها می*توانند 8 نوع تار بتنند.که هرکدام برای کاری منظور شده*است.تار عنکبوتها سه ویژگی دارد.تار عنکبوت بسیار چسبناک است و به همین دلیل می*تواند حشرات را به دام بیندازد.خاصیت کشسانی تارها به دلیل پیچ خوردگی*های آن در قسمت*های مختلف است.و وقتی فشاری به آن وارد میشد پیچ خوردگی*های آن باز میشود و تار تا 4 برابر بلند میشود.
عنکبوتها با تخم گذاری تولید مثل می*کنند. که تخمها در یک بسته ابریشمی به نام ساک تخمها حمل می*شود.
دکتر مهرداد حلوائی
متخصص فیزیولوژی جانوری و کنترل آفات شهری و صنعتی از دانشگاه تسینگ هوآی چین
1-چسبناکی 2-کشسانی 3-مقاومت زیاد http://iranpest.*********.com