كشف فسيل هفت ميليون ساله يك پرنده باستاني در چين باستان شناسان چيني از كشف فسيل يك پرنده متعلق به هفت ميليون سال قبل خبر دادند.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري شيوهوآ، موزه فسيل شناسي حيوانات باستاني استان گانزو چين اعلام كردند: اين نخستين فسيل كامل پرنده هاي باستاني كه تا كنون در اين منطقه كشف شده است ، باستان شناسان با توجه به لايه هاي زمين شناسي كه اين پرنده زير آن مدفون بوده و قدمت اين فسيل را بيش از7 ميليون سال تخمين زده اند.
بنابراين گزارش هنوز گونه اين پرنده تشخيص نداده شده اما آن را يك پرنده مهاجم با بالهاي كشيده و پاهاي نزديك به هم دانسته اند.
گفتني است، باستان شناسان تا كنون بيش از 30 هزار فسيل از حيوانات باستاني در اين منطقه و حوالي آن كشف كرده اند