[میوهٔ اژدها، پرتغال، موز و گریپ فروت از غذاهای مورد علاقه پروانه*ها هستند.
پروانه اطلسی این حشره شب*زی بزرگ*ترین بالها را در میان گروه پروانه*ها دارد. اما بدن او کوچک است و در حدود ۵ سانتیمتر طول دارد. بالهای جلویی نوع بالغ به سمت عقب خم شده و هر چهار بال او دارای طرحهای نیمه شفاف می*باشند. پروانه بلوطی این پروانه درشت هیکل دارای شاخکهای بسیاراتاتلمتلمالملامالمل کوچکی است و تا به سن بلوغ نرسد، غذا نمی*خورد. نرها و ماده*ها از نظر اندازه و رنگ با همدیگر فرق دارند. نوع نر خیلی بزرگ*تر از نوع ماده است. نوع ماده تا زمانی که نوع نر آن را پیدا کند و با او جفتگیری نماید، پرواز نمی*کند.روانه شطرنجی دم چلچله*ای این پروانه استوایی که در همه جا پراکنده است، یک پرواز کننده قوی می*باشد و احتمالاً برای پیدا کردن غذا مهاجرت می*کند. پیله این پروانه به خوبی استتار شده و در صورت مورد تهدید قرار گرفتن، شاخ چنگالی شکل پشت سرشان را باد می*کند. این شاخ بوی تنفر انگیز و بدی را در فضا منتشر می*کند. پروانه فینیقیه*ای نام دیگر این پروانه آپولوی کوچک می*باشد. این پروانه در مناطق کوهستانی زندگی می*کند و به ندرت درمناطق پایین*تر دیده شده است. طرح روی بالهای این پروانه متغیر است بالهای او بسیار نازک بوده و دارای پولکهای ظریفی می*باشند که نیمه شفاف به نظر می*آید. پروانه فینیقیه در مقابل سرما بسیار مقاوم است و با وجود آن فقط در فصل تابستان فعال است. پروانه کوچک پستچی این پروانه استوایی در حاشیه جنگلها زندگی می*کند و از شهد گل ساعتی تغذیه می*کند. گونه این پروانه دارای ۳۰ رنگ مختلف بوده و با لرزاندن بالهای خود پرندگان مزاحم را از خود دور می*کند.


نگارخانهپرستودُم*ها • پرستودم کمیاب،
  Iphiclides podalirius.


 • پرنده*بال پالاوان،
  Troides trojana.


 • پرنده*بال کیرن،
  Ornithoptera priamus.


 • Blue Mormon,
  Papilio polymnestor.


 • پرستودم باغButterfly,
  Papilio aegeus.
 • ipevineswallowtail.jpg">

  Pipevine Swallowtail,
  Battus philenor.


 • Common Mime,
  Chilasa clytia.
پروانه*های کاهی*بال • سفید سبزرگه،
  Pieris napi.خانواده فلزلکه


خانواده فرچه*پا • پروانه شهریار,
  The Monarch,
  Danaus plexippus
  the most widely known
  danaine butterfly.
 • olyura_athamas.jpg">


http://fa.wi