خواب‌ديدن از همان دوران نوزادي آغاز مي‌شود و كودكان تا سن 4 سالگي نمي‌توانند تفاوت بين رويا و واقعيت را تشخيص دهند...

بيشتر كودكان كابوس‌هاي شبانه دارند ولي پسرها بيشتر از كودكان دختر كابوس مي‌بينند. كابوس‌هاي شبانه با استرس و خستگي كودك افزايش مي‌يابد. وقتي كابوس‌هاي شبانه با يك موضوع خاص تكرار مي‌شود، بايد به موضوع كمي جدي‌تر نگاه كرد. معمولا اين نوع كابوس‌ها زماني رخ مي‌دهد كه يكي از والدين در كنار كودك نيست و مي‌تواند نشان‌دهنده اضطراب جدايي باشد و به درمان نياز دارد. در صورت عدم درمان ممكن است شاهد افت عملكردي در كودك باشيم.

در موارد ديگر، كابوس‌ديدن در كودكان طبيعي است و به درمان نيازي ندارد و والدين مي‌توانند به كودك آموزش «خودآرام‌سازي» دهند يعني از او بخواهند چند بار نفس عميق بكشد تا به اين‌وسيله اضطرابش كمتر شود. به‌طور كلي بايد فعاليت‌هاي آرام‌بخش را با فعاليت‌هاي تحريك‌‌كننده جايگزين كرد.

بيشتر كودكان يكي از والدين مثلا پدر را اواخر شب مي‌بينند و اگر ساعت‌هاي پاياني شب را با شادي زياد با او بگذرانند، مغزشان فعال‌‌ مي‌شود و خواب آرامي نخواهند داشت. اين كودكان بهتر است موقع خواب به جاي بازي‌هاي رايانه‌اي يا پرتحرك، نقاشي بكشند. والدين بايد كمك‌ كنند كودك چيزي را كه دوست دارد در خواب ببيند، نقاشي كند.

معمولا كودكان 4 تا 5 ساله از خوابيدن مي‌ترسند و با يك شب‌بخير گفتن ساده به‌راحتي به خواب نمي‌روند و اگر اين كار را انجام دهيم، با مقاومت او روبرو مي‌شويم پس قبل از خواب بايد او را آماده كنيم. مثلا هنگام مسواك‌زدن كنارش بمانيم، برايش قصه بگوييم و تا زماني كه به‌طور كامل به خواب نرفته، چراغ‌ها را خاموش نكنيم. گاهي كابوس‌ها به صورت ترس (فوبيا) درمي‌آيند و بچه‌ها به علت كابوس‌هاي مكرر و ترسناك تمايلي به خوابيدن از خود نشان نمي‌دهند و اضطرابشان آنقدر زياد است كه مانع خواب مي‌شود.

خواب و هراس شبانه را نبايد با كابوس‌هاي شبانه اشتباه گرفت. در هراس شبانه، كودك بعد از بيدارشدن از خواب كاملا وحشت‌زده مي‌شود و پلك نمي‌زند و به‌اصطلاح (چشم‌شيشه‌اي) است. مدام جيغ مي‌كشد و آرام‌كردنش كار راحتي نيست. در هراس‌هاي شبانه، فراموشي كامل وجود دارد و اگر از او سوال كنيم چه خوابي ديده است، چيزي به ياد نمي‌آورد. آسيب در كودك و حتي خانواده در هراس‌هاي شبانه بسيار بالاست و خانواده‌ها حتما بايد اين موضوع را با يك روان‌پزشك در ميان بگذارند. كابوس‌هاي معمولي برخلاف هراس شبانه هستند. كودك محتواي خواب را به خاطر ندارد ولي خواب ديدن را تاييد مي‌كند.