][ اخطار! اگر نسبت به بندپايان و به خصوص عنكبوتيان فوبيا داريد، شايد نخواهيد اين ليست را ببينيد، ولي راستش من پيشنهاد مي*كنم نگاهي به آن بيندازيد. ممكن است گوناگوني و جذابيت آن*ها، بيش از رعب و وحشتي كه در شما برمي*انگيزند، توجهتان را جلب كند. عنكبوت*ها هميشه مرا مبهوت خود كرده*اند؛ آن*ها در زمره*ي فراوان*ترين شكارچيان دنيا قرار دارند و مي*توانند خود را با تمام زيستگاه*هاي قابل تصور، به جز دريا، وفق دهند، به همين دليل گونه*هاي مختلفي از آن*ها وجود دارد كه هنوز در دنياي علم، ناشناخته هستند. اگر مردم به محض ديدن عنكبوت*ها، آن*ها را له نكنند، و زمان خود را صرف تماشاي اين موجودات جالب كنند، من اطمينان دارم كه هر بار شگفت*زده خواهند شد. ليستي كه پيش روي شماست، تنها شمار اندكي از عنكبوت*هاي عجيب در دنيا را شامل مي*شود.) رتيل باغي به شكل فضولات پرنده (Bird Dung Crab Spider)رتيل باغي به شكل فضولات پرنده، يكي از بهترين استتاركنندگان در ميان جانوران است. بدن او از برآمدگي*ها و زگيل*هايي پر شده كه ظاهرش را شبيه فضولات تازه*ي پرندگان جلوه مي*دهد. اين موجود، همچنين، تاري سفيد توليد كرده، رويش مي*نشيند؛ سفيدي*هايي درست شبيه لكه*هاي سفيد مدفوع پرنده*ها كه روي برگ*ها مي*افتند. علاوه بر تمام اين ويژگي*هاي جالب، او بوي مدفوع هم مي*دهد.]ين استتار، دو كاركرد دارد؛ اول اين كه باعث مي*شود اين عنكبوت شكار خوشايندي براي بيشتر حيوانات نباشد (به خصوص خود پرنده*ها)، و در عين حال حشرات كوچك مدفوع*خوار را به سويش جلب مي*كند، حشراتي كه خود، غذاي محبوب اين عنكبوت هستند. اين نوع رتيل، در آسيا يافت مي*شود، از اندونزي گرفته تا ژاپن آرگيرودس مارمانند [ اين جانور به عنكبوت شلاقي نيز موسوم است. هرچند اين اسم متعلق به بندپاي ديگري هم هست و ممكن است باعث سردرگمي شود. عنكبوت شلاقي كه در استراليا يافت مي*شود، شكمي دراز و لاغر، شبيه به بدن مار دارد و به همين دليل به اين گونه colubrinus مي*گويند، يعني «مارمانند». در اينجا نيز، اين ظاهر غيرعادي، به منظور استتار است. او، همچون شاخه*ي كوچكي به نظر مي*رسد كه به تار عنكبوت گير كرده و به اين ترتيب، از چشم بسياري از شكارچيان و البته شكارهاي خودش دور مي*ماند. عنكبوت شلاقي به خانواده*ي بيوه*ي سياه خطرناك تعلق دارد. مشخص نيست زهر اين عنكبوت چقدر قوي است، اما او به دليل خلق و خوي آرام و نيش*هاي چنگكي كوتاهش، بي*خطر محسوب مي*شود]
عنكبوت دم*عقربي (
[/align] [align=JUSTIFY][size=medium]دليل اين نامگذاري، شكم عجيب ماده*ي اين گونه عنكبوت است كه به «دُمي» شبيه به دم عقرب منتهي مي*شود. عنكبوت دم*عقربي، هنگام احساس خطر، دم خود را همچون عقرب*ها به هوا بلند مي*كند. فقط عنكبوت ماده دم دارد، نرها بسيار شبيه عنكبوت*هاي معمولي هستند و خيلي از ماده*ها كوچك*ترند. اين موجودات نيز در استراليا زندگي مي*كنند و به نظر مي*رسد كه كاملاً بي*خطر باشند. آنان تارهاي مدور مي*بافند و به صورت گروهي زندگي مي*كنند، البته هر عنكبوت ماده، تار خود را دارد و وارد قلمرو تار ماده*هاي ديگر نمي*شود. باگيراي كيپلينگ نام اين عنكبوت از «باگيرا»، كاركتر پلنگ سياه در «كتاب جنگل» و نويسنده*ي اين كتاب، «روديارد كيپلينگ» گرفته شده است. ظاهراً دليل اين نام*گذاري، چالاكي پلنگ*گونه*ي آن است، كه در تمام عنكبوت*هاي جهنده مشترك است با اين حال، اگرچه تمام عنكبوت*هاي جهنده*اي كه شناخته شده*اند، شكارچي هستند، اما مي*توان گفت باگيرا تا حد زيادي گياه*خوار است، و به خصوص از جوانه*ها و صمغ اقاقيا تغذيه مي*كند. آن*ها اغلب از چالاكي خود استفاده مي*كنند تا از دست مورچه*هاي مهاجم كه معمولاً از درخت*هاي اقاقيا در برابر ديگر جانوران، محافظت مي*كنند، در امان بمانند. گهگاه، عنكبوت*هاي باگيرا، از لارو مورچگان تغذيه مي*كنند و حتي اگر گرسنه*شان بشود، باگيراهاي ديگر را مي*خورند. (به هرحال عنكبوت هستند ديگر!)جالب اينجاست كه در يكي از فصل*هاي «كتاب جنگل»، وقتي دوره*اي از كمبود غذا فرا مي*رسد، باگيراي پلنگ آرزو مي*كند كه بتواند گياه*خوار بشود.i عنكبوت قاتل اين شكارچي*هاي عجيب كه در ماداگاسكار و بخش*هايي از آفريقا و استراليا زندگي مي*كنند، گردن*هايي بلند براي تحمل وزن آرواره*هاي عظيمشان دارند و همان طور كه از اسمشان برمي*آيد، تقريباً هميشه از عنكبوت*هاي ديگر تغذيه مي*كنند. اين عنكبوت*ها بر خلاف ظاهر و نام ترسناكشان، كاملاً براي انسان بي*خطر هستند. نكته*ي جالب اينجاست كه آنان از زمان دايناسورها بر جاي مانده*اند! شايد براي همين است كه امروز به نظر ما اين قدر عجيب مي*رسند. عنكبوت آبي عنكبوت آبي، با نام علمي Argyroneta aquatica كه به عنكبوت زجاجي و عنكبوت حبابي هم مشهور است، تنها عنكبوتي است كه كاملاً در آب زندگي مي*كند. اين عنكبوت در اروپا و آسيا يافت مي*شود، از بريتانيا گرفته تا سيبري. او در تالاب*ها، درياچه*هاي كم*عمق و نهرهايي كه جريان آب در آن*ها كند است، زندگي مي*كند. از آنجايي كه عنكبوت آبي نمي*تواند مستقيماً از آب، اكسيژن دريافت كند، با تار خود يك حباب زيرآبي مي*سازد و آن را با هوايي كه از سطح آب گرفته، پر مي*كند (حباب*هاي هوا را در موهايي كه بدن و پاهايش را مي*پوشاند، نگه مي*دارد). حباب عنكبوت، وقتي پر از هوا شد، شكل زنگ به خود مي*گيرد و به رنگ نقره*اي مي*درخشد، نام اين عنكبوت هم از اين ويژگي حبابش گرفته شده (argyroneta به معناي «تور نقره*اي» مي*باشد). عنكبوت آبي بيشتر وقتش را درون زنگ مي*گذراند و فقط هرچند وقت يك*بار مجبور است آن را دوباره از هوا پر كند. او از هركدام از بي*مهرگان دريايي كه دستش به آن برسد، تغذيه مي*كند؛ از جمله دوبالان و حشرات آبزي و انواع مختلف لاروها؛ و گاهي هم بچه قورباغه و ماهي*هاي كوچك.
[/بافنده*ي كُروي خار]عنكبوت*هاي شاخدار كه به بافنده*هاي كروي خاردار نيز معروفند، يك گونه نيستند، بلكه خود سَرده*اي هستند كه شامل 70 گونه*ي شناخته*شده است و بسياريشان هم هنوز كشف نشده*اند. آن*ها در تمام نقاط دنيا زندگي مي*كنند و بر خلاف ظاهر وحشت*آورشان كاملاً بي*خطرند. شاخ*ها و مهره*هاي اين عنكبوت*ها، براي ترساندن پرندگان به كار مي*آيند. آن*ها همچنين، پرچم*هايي كوچك از تار خود به گوشه*هاي تورشان وصل مي*كنند. اين «پرچم*ها» باعث مي*شوند پرنده*هاي كوچك، تور را بهتر ببينند و پيش از آن كه در آن گير بيفتند، تغيير جهت دهند. عنكبوت*هاي شاخدار در تمام نقاط دنيا هستند و معمولاً در باغ*ها و كنار خانه*ها زندگي مي*كنند عنكبوت طاووسي ]iباز هم يك گونه*ي ديگر استراليايي. Maratus Volan را به دليل رنگ*هاي روشن دنباله*ي شكم نرهايش، عنكبوت طاووسي مي*نامند. جنس نر در اين گونه*ي كوچك، درست مثل يك طاووس، بخش عقبي متحرك بدنش را مثل يك بادبزن رنگارنگ بالا مي*برد و از آن براي جلب توجه ماده استفاده مي*كند (آن*ها مانند بيشتر عنكبوت*هاي جهنده، بينايي بسيار ضعيفي دارند)تازه، پاهاي عقبي و شكمش را هم براي تأثيرگذاري بيشتر، مي*لرزاند. ويژگي مشترك ديگر اين عنكبوت با طاووس اين است كه بعضي وقت*ها، عنكبوت نر، با بيش از يك ماده جفت*گيري كند. تا همين اواخر، گمان مي*رفت كه عنكبوت طاووسي نر، مي*تواند در هوا شناور شود؛ عده*اي مي*گفتند او دُمش را هنگام پريدن باز مي*كند و به اين ترتيب مي*تواند مسافت بيشتري را هنگام پرش طي كند. نامگذاري او نيز به دليل همين تصور است (volans يعني پرنده). امروزه ما مي*دانيم كه اين دُم تنها كاركرد نمايشي دارد. اما اين مسئله از جذابيت عنكبوت طاووسي نمي*كاهد.]
نمونه*ي خارق*العاده*اي از «همرنگي استتاري بيتسي» است. همرنگي استتاري، يعني يك حيوان، براي در امان ماندن از شكارچيان احتمالي، شكل يك حيوان خطرناك يا بدمزه از گونه*اي ديگر را به خود مي*گيرد. myrmarachne plataleoides عنكبوت جهنده*اي است شبيه مورچه*هاي بافنده. مورچه*ي بافنده، به خاطر نيش دردناك و همچنين توليد دو ماده*ي شيميايي براي بيشتر كردن درد در محل زخم گزيدگي*اش، معروف است. آن*ها، مورچه*هايي هستند بسيار تهاجمي و تأثير نيششان ممكن است تا چندين روز باقي بماند. بسياري از پرندگان، خزندگان و دوزيستان از مورچه*هاي بافنده دوري مي*كنند.[/size]

[size=medium] از سوي ديگر، عنكبوتِ myrmarachne، بي*آزار و خجالتي است. اما او با داشتن ظاهري همانند مورچه*هاي بافنده و تقليد از راه رفتن آن*ها، وانمود مي*كند كه به همان اندازه خشن است. سفالوتراكسِ(قسمت جلويي بدن عنكبوت) او به گونه*ايست كه سر و توراكسِ(سينه) مورچه را تداعي مي*كند. تازه دو تا نقطه*ي سياه نيز دارد شبيه چشم مورچگان. پاهاي جلوييش هم شكل شاخك*هاي مورچه است، اين طوري به نظر مي*رسد كه اين عنكبوت، مثل يك مورچه*ي واقعي، تنها شش پا دارد. myrmarachne plataleoides فقط در هند، چين و آسياي جنوب شرقي يافت مي*شود، اما تنها عنكبوت مورچه*نما نيست. گونه*هاي فراوان ديگري در مناطق گرمسيري جهان پيدا شده*اند كه از بسياري از انواع مورچه*هاي مهاجم تقليد مي*كنند.) عنكبوت خنده*رو ( شوخي نمي*كنم. اين يك جانور واقعي است، از خويشاوندان نزديك بيوه*ي سياه كه در جنگل*هاي باراني هاوايي يافت مي*شود. در آنجا به اين عنكبوت، «نانانانا ماكاكيي» مي*گويند]
عنكبوت خنده*رو به هيچ وجه براي انسان*ها خطري ندارد. نقش*هاي عجيب روي شكم زرد اين عنكبوت، معمولاً شكل يك صورت خندان را به خود مي*گيرند، اگرچه در بعضي از آن*ها، اين علامات آنقدرها مشخص نيستند يا اين كه اصلاً وجود ندارند. حتي ممكن است بعضي از عنكبوت*هاي خنده*رو، طرح*هايي داشته *باشند كه تداعي*گر يك چهره*ي اخمو يا در حال جيغ زدن باشد! اگرچه عنكبوت خنده*رو تنها عنكبوتي نيست كه خطوط روي بدنش، شبيه چهره*ي انسان است، اما اين ويژگي در او، شهرت بيشتري دارد. متأسفانه، او تنها عنكبوت اين ليست است كه به دليل كم بودن تعداد و محدود شدن تدريجي زيستگاه طبيعيش، در معرض خطر انقراض قرار دارد.

.................................................. ....[/SIZE]

http://www.shgeftiha.com[align=CENTER][size=medium]منبع