دیلی میل نوشت: صحنه کاملا دردناک بوده و مادر ضعیف آنقدر قدرت نداشت تا از جان بچه خود محافظت کند.کیث کوچ رانه عکاس 55 ساله در بیگ واتر نزدیک نیوکاسل کنار دریاچه این صحنه دردناک را ثبت و ضبط کرده است. اردک از نوع مالارد بود که از سایر اردکها همراه بچه خود جدا شده بود و این دقیقا چیزی بود که حواصیل دنبال آن بود.
به گفته کیث حواصیل علی رغم خواهش و التماس مادر، بچه اردک را بدهان گرفته و به گوشه دیگری از دریاچه برده و از آن بعنوان ناهار استفاده کرد.
Click this bar to view the original image of 634x477px.
Click this bar to view the original image of 634x369px.
Click this bar to view the original image of 634x457px.