گل استاپلیا
گل استاپلیا از انواع گیاهان زینتی زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. این گیاه از خانواده گیاهان گوشتی بوده و برای رشد نیازمند محیطی گرم و مرطوب است. برای کاشت گیاه، دمای اتاق را طوری تنظیم کنید که کمتر از هشت درجه سانتیگراد نباشد.


برای کاشت گلدانی را در اندازه متوسطانتخاب کرده و آن را از خاک غنی از هوموس، ماسه و بارورکننده های آلی پر کنید. کاشت این گیاه به دو صورت بذر و قلمه امکان پذیر است. گلدان ها را در مکانی نورگیر و در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید اما در ساعات گرم تابستان آنها را در مکانی نیمه سایه قرار دهید.
آبیاری گیاه بویژه در روزهای گرم تابستان باید بطور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام شود.
شکوفه زدن در فصل پائیز یا بهار اتفاق می افتد.
توصیه می شود، هر سه هفته یکبار گیاه را با بارورکننده های محلول تقویت کنید. تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن در
فصل تابستان امکان پذیر است.
www.akairan.com/maghalat-persia/baghbani2/19713.html -