موش گوش دراز

موش دوپای گوش دراز بسیار شبیه به موش های معمولی است.پوست این حیوان پوشیده از خز قهوه ای مایل به قرمز است.این حیوان شکمی سفید و دمی دراز دارد.تنها تفاوت قابل تمایز این حیوان با یک موش معمولی ،گوش های بسیار درازش می باشد.گوش های این موش بسیار شبیه خرگوش است. دم این حیوان بین 150 و 162 میلی متر است.طول بدنش بین 70و 90 میلی متر می باشد.پاهای عقبی این حیوان بسیار بلند است و اندازه ی آن بین 40و 60 میلی متر می باشد.این حیوان در بیابان های چین و مغولستان زندگی می کند.حرکت موش دوپای گوش دراز بسیار شبیه کانگورو است.این حیوان در تونل های زیرزمینی زندگی می کند.این موش از قابلیت جهش خود برای حمله به حشرات پروازکننده استفاده می کند.

]
غذای این حیوان بیشتر حشرات است. موش گوش دراز شب ها به شکار می رود.این حیوان در فصل تابستان 2 یا 6 بچه موش بدنیا می آورد.


ترجمه:نعیمه درویشی
http://www.tebyan.net/children_teena...13/101945.html