آبستني وزايمان درخرگوشها


طول دوره آبستني در خرگوش 30 تا 32 روز است . حدود روز 28 پس از جفت*گيري مي*بايست يك جعبه زايمان (Nest box) در داخل قفس خرگوش ماده قرار داد . چرا كه در هفته آخر آبستني خرگوش ماده ، موهاي ناحيه شكم خود را كنده و بعنوان بستر در داخل جعبه زايمان قرار مي*دهد . در اين حالت دهان حيوان پر از گلوله*هاي مو مي*باشد و اين عمل لانه*سازي (Nest building) وي ممكن است با خارش اشتباه گردد . زايمان معمولا ً در طول شب صورت مي*گيرد و نوزادان بدون مو و فاقد قدرت بينايي و شنوايي و به تعداد 8 ـ 5 عدد بدنيا مي*آيند . چشمهاي آنها در حدود 10 روزگي گشوده مي*شود و از روز سوم پوشش بدنشان شروع به رشد مي*كند . بچه خرگوشها معمولا در حدود 3 هفتگي از جعبه زايمان خارج شده و بتدريج شروع به خوردن غذاهاي جامد مي*كنند . طول شيرخوارگي معمولا 4 تا 6 هفته است .
آبستني كاذب

طول آبستني در خرگوش 32 ـ 30 روز است . حال اگر خرگوش ماده جفت*گيري نكند ولي به علت تحريك جنسي تخمک آزاد گردد ، در اينصورت جسم زرد ايجاد شده و بر روي تخمدان باقي مي*ماند كه باعث ايجاد علايم آبستني در حيواني كه جفت*گيري نكرده مي*گردد . اين حالت معمولا ً 18 روز طول مي*كشد .[/size]