بازيگوشي نوجوان آمريكايي در سيلاب شهر پيترزبورگ فلوريداآتش نشانان انگليسي مشغول اطفاي حريق يك ساختمان در منطقه كريدون لندندفن شدن يك تابلوي راهنمايي در اثر توفان شن در جاده اي در اسپانياشيرجه به داخل استخر در نورنبرگ آلمانآتش سوزي جنگل هاي جزيره كورسيكا در فرانسهپيرزن 72 ساله چيني مشغول ورزش در پاركي در شهر نانينگفرو رفتن تاير يك كاميون در آسفالت شل خيابان (چين)ماهي هاي پهن آكواريوم لندنكشف فسيل 23 ميليون ساله از يك حشره در رودخانه سان ديه گو در منطقه آمازون شيلييك فعال حزبي مخالف در هند ماسك مان موهان سينگ نخست وزير را زده و خواهان كناره گيري وي از قدرت به دليل فساد مالي استشهروندان انگليسي جارو به دست براي تميز كردن شهر از آثار آشوب هاغارت يك فروشگاه در ناآرامي هاي شهر بيرمنگام انگليستظاهرات دانشجويي در شهر سان ديه گو شيليتظاهرات دانشجويي در شهر سان ديه گو شيليگريه ديانا نياد شناگر 61 ساله پس از دومين تجربه ناموفقش در شنا بين سواحل فلوريدا تا كوبابدون شرح!