به فصل گرما نزديك ميشويم ،مراقب خرگوشها باشيد


آيا تا به حال ويديوهاي زندگي خرگوش در طبيعت را ديده ايد؟
خرگوشها نقبهاي زير زميني ميزنند و در مواقع احساس خطر به آن شيرجه ميزنند يا وقتي كه ميخواهند با آرامش استراحت كنند .اما دليل اصلي نقب زني اين است كه خرگوش ميخواهد خود را از گرما حفظ كند .خرگوشها در فصل سرما راحتتر هستند و در مقابل گرما بسيار حساس هستند به همين دليل بايد درجه حرارت رابراي خرگوشتان متناسب نگاه داريد .در ادامه توصيه هاي براي مراقبت از خرگوشها در تابستان ميآوريم


1- اگر خرگوشتان خارج از منزل است قفس به گونه اي باشد كه در دو طرف آن طوري قرار داشته باشد تا هوا به راحتي جريان يابد و خنكي و آرامش را به خرگوشتان بدهد

2- اطمينان حاصل كنيد كه قفس در طول روز از آفتاب پوشيده است و آفتاب همه خانه را نميگيرد و خرگوش سايبان دارد

3- سبزيجات و علوفه تازه اي كه در اختيارش قرار ميدهيد را پس از اتمام غذا خوردن جمع كنيد و جايش را تميز كنيد

4- آب خنك و تازه هميشه در دسترسش باشد و روزي 2 بار ظرف آب را تميز و آب را تعويض كنيد

5- ملافه ،دستمال و... را زير خرگوشتان قرار ندهيد

6-يك تكه آجر يا كاشي كه مدتي در يخچال بوده درون قفس قرار دهيد

7-هرگونه رطوبت در قفس را سريع تميز كنيد و جاي توالت را زود به زود تميز كنيد تا از تجمع مگس و باكتريها جلوگيري شود

8- هر گونه ترشح از بيني و دهان خرگوش را كنترل و تميز كنيد تا حشرات مزاحم او نشوند

9- آنها ترجيح ميدهند ساعات روشنايي روز را بخوابند لذا ساعات ورزش و بازي شان را در اوايل صبح قرار دهيد

10- به ياد داشته باشيد همه اينها را بايد از صميم قلب انجام دهيد اين يك مسئوليت است و پاداشي است كه براي لحظات شادي كه به شما ميدهد به او بدهكار هستيد


منبع:how care rabbite in hot weather in www.rabbit care and training
نویسنده نام کاربری شیما