خرگوشها اسباب بازي بچه هايتان نيستند


حتما وقتي از پشت پت شاپها رد ميشويد و بچه خرگوشهاي نازنازي و ستودني را ميبينيد بچه هايتان اصرار ميكنند كه يكي برايشان بخريد و شما فكر ميكنيد اين حيوان كوچك مراقبتي نميخواهد و براي كودكتان مناسب است .
دوباره فكر كنيد.خرگوشها بسيار حساس و ظريفند و بچه ها بسيار پرشور و فعال.وقتي كودكتان در دستان كوچكش خرگوش را حمل ميكند و به نطر خود به او عشق ميورزد خرگوش بيشتر د راسترس و وحشت به سر ميبرد.بسيار اتفاق افتاده زمين بيافتد و دست و پايش يا پشتش بشكند .آنها صدا ندارند تا گرسنگي و تشنگي و نياز قفس به تميز شدن را ياد اوري كنند و لذا فراموشتان ميشود.
اغلب وقتي بزرگ ميشوند كودكان ديگر علاقه اي به انها ندارند .
الدين گرامي لطفا كمك كنيد.شما بايد وقتي مطمئن شديد ميتوانيد طولاني مدت نگهداري كنيد خيد كنيدوقتي مطمئن شويد كودكتان براي پت ارزش قائل است و وقتيكه واقعا نياز داريد يك پت داشته باشد درست مثل وقتي كه ميخواهيد تصميم بگيريد بچه دار شويد بايد همه جوانب را بسنجيد.

منبع:www.all-creatures.org تحت عنوان Pet Rabbits: Not a Child's Toy
نوشته شده توسط کاربر: شیما