صاحبخانه هنگامی که یک حلقه مار 60 سانتی متری را در پشت علمک گاز جلوی در ورودی خانه دید احساس خطر کرد و در تماس با سامانه 125 درخواست کمک کرد.
مهر: ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در پی این درخواست بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 9 را ساعت 01:04 دقیقه بامداد امروز به محل پیدا شدن مار در شهر ری، سه راه ورامین اعزام کرد.

آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه گرفتن مار، موفق شدند این جانور را که موجب نگرانی ساکنان خانه شده بود شکار کنند و به مزاحمت او پایان دهند.

این مار به ایستگاه آتش نشانی منتقل شد تا به مرکز ویژه نگهداری این گونه حیوانات تحویل داده شود.