شب بو
مشخصات گیاه شناسی
گونه ماتیولا بومی نواحی مدیترانه است. گیاه یکساله دارای ساقه ساده یا منشعب است ارتفاع آن به 20 -70 سانتیمتر می رسد برگهای آن کشیده سرنیزه ای خطی با حاشبه دندانه دار کرکدار به رنگ خاکستری سبز می باشد گلها با چهارگلبرگ و چهار کاسبرگ ساد یا پربر و معطر و با عطر نافذ است . گلهای پربر دارای قطری در حدود 5/4 سنتیمتر است گلهای تشکیل گلاذین خوشه ای را می دهد که به تدریج طیل می شود گلها به رنگ های مختلف به استثنای رنگ زرد و آبی هستند . این گیاه شباهت زیادی با شب بو دارد به طوریکه اغلب بعلت تشابه برگها و گلهایش با شب بو با ان اشتباه می شود .
ارقامی که گلهای پرپر دارند بسیاز زیبا هستند معروفترین ارقام این گونه عبارتند از :
Mommoth , giant perpection giant imperial column erly cascale
که دارای گلهایی با رنگ ساده با رنگهای مخلوط هستند .
ارقام پربر را میتوان هنگام نشاء کاری به آسانی تشخیص داد . بوته هایی که دارای گلهای ساده هستند دارای برگهای لپه ای به رنگ سبز تیره هستند و لی بوته هایی که گهای پربر دارند برگهای لپه ای به رنگ سبز روشن رادارد . ارقام مختلف از روی اندازه دوره گلدهی رده بندی نمود فصل گلدهی از خرداد ماه شروع شده و تا پاییز ادامه دارد .
نحوه کاشت و ازدیاد
ماتیولا از طریق بذرکری تکثیر می شود کاشت بذر در بهمن ماه در گلدانهای کوچک صورت می گیرد نشاء های حاصله در فروردین ماه به فاصله 15 – 25 سانتیمتر در بستر اصلی کاشته می شود .
خاک
ماتیولا خاکهای رسی – شنی غنی و نقاط گرم و آفتابگیر را می پسندد .
کاربرد
ارقام پاکوتاه در حاشیه های جلوی ساختمان یا به صورت گروه های کوچک در حاشیه چمن ها استفاده می شود همچنین در گلدانها برای تراس ها و بالکن ها کاربرد دارد ارقام یا بلند برای گل بریده مناسب بوده و در گلفروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد . eslahe-nabatat.persianblog.ir/.../گیاهان_آپارتمانی_و_زینت...