برگنيا
برگنيا گياهي ديگر از اين خانواده است كه برگ¬هاي بسيار درشت، سبز و تقريباً گرد دارد و كاملاً مقاوم ‌به شرايط هواي آزاد است. چنانچه در زمستان دوره يخبندان طولاني وجود نداشته باشد و فصل تابستان هم خيلي گرم و سوزان نباشد اين گياه براحتي در فضاي آزاد رشد و نمو مي¬كند، اما سرعت رشد خيلي زيادي ندارد. برگينا براحتي بوسيله قلمه¬هاي ساقه تكثير مي¬شود. بخش زينتي اين گياه علاوه بر برگ‌هاي زيبا گل¬هاي بنفش و صورتي رنگ است كه به شكل يك خوشه بر روي برگ¬ها قرار گرفته¬اند.
dalin.ir/page/2?tag=كاشت-و-تكثير-گياهان-زينتي