دیده بان حقوق حیوانات ایران : در اتفاقی نادر کبک وحشی در کنار مرغ خانگی ۱۰ جوجه تولید کرد.
علی حسن گاویار یکی از اهالی روستای قشلاق بابارستم نهاوند در گفت و گو با ایسنا، در این باره افزود: برای زندگی یک جفت پرنده نر و ماده کبک وحشی قفسی دو متری ساخته بودم که حدود یک ماه پیش کبک ماده ۱۸ تخم گذاشت و پس از مدتی در یک فرصت کبک ماده از قفس پرید و فرار کرد.وی ادامه داد: با این وجود کبک نر در کنار تخم‌ها باقی ماند و ناچار شدم، تخم‌ها را به مدت ۲۱ روز زیر یک مرغ خانگی بگذارم.گاویار اضافه کرد: در هفته پیش ۱۰ تخم تبدیل به جوجه شدن و هشت تخم نیز از بین رفت.
وی اظهارکرد: نکته جالب در زندگی این پرندگان این است که کبک اصولا پرنده‌ای وحشی و اهل کوهستان است اما زندگی آرام و مسالمت‌آمیز این کبک نر در کنار مرغ خانگی و توجه به ۱۰ جوجه سالم، باعث شگفتی اهالی روستا شده است.