بداغCAPRIFOLIACEAE:خانواده
زیبایی بداغ به خاطر گلهای زیبای ان که به رنگ سفید است میباشدو کاربرد ان در فضای سبز برای پرچین وهمچنین مخفی کردن سطوح عمودی میباشد ارتفاع این درختچه 3 تا 4 متر بوده و از اوایل بهار برگها در ان ظاهر شده وگلها به سرعت در ان پدیدار میشود گلهای سفید ان بصورت مجتمع در گیاه منظره زیبایی بوجود میاورند در اواخر پاییز و هنگام خزان برگها نیز جلوه خاصی دارد


محل کاشت ان در حاشیه باغ بصورت انبوه و در وسط باغ بصورت تکی میباشد خاک سبک با زهکش مناسب را میپسندد و ابیاری متناوب در تابستان حد اقل هفته ای یکبار


طریقه تکثیر ان از طریق قلمه بوده و در اوایل بهار قبل از گلدهی انجام میشود و بستر شنی برای ریشه دهی بسیار مناسب میباشد

همچنین از قلمه هوایی و یا خوابانیدن در اواخر پاییز و هنگام خواب درخت میتوان استفاده نمود
هرس: اویل بهار و اواسط تابستان و پاییز


bagban.persianblog.ir/page/p3