ماندن در قفس این آموزش باید به روشی انجام شود که سگ احساس تنبیه پیدا نکند. و سگ را هیچگاه بیشتر از 1 تا 2 ساعت در قفس نگذارید. سگ را باید بعد از عمل دفع در قفس قرار دهید زیرا سگها اصلا دوست ندارند جای خوابشان را آلوده کنند. محیط قفسی که برای سگ انتخاب می کنید باید به بلندی قد سگ بوده و حیوان بتواند به راحتی در این محیط بچرخد. بهتر است کف قفس را با کف پوشی نرم بپوشانید تا در این یک ساعت بدن سگ خسته نشود. قرار دادن تعدادی اسباب بازی میتواند باعث سرگرمی سگ شود. برای این آموزش باید قفسی داشته باشید که عقب آن دریچه ای به اندازه عبور دست شما داشته باشد. مرحله اول: فردی سگ را در کنار در ورودی قفس قرار داده و فرمان نشستن می دهد، شما مقداری غذای خشک سگ را در دست گرفته و مشت خود را از دریچه عقب قفس وارد کرده و به سگ فرمان (تو خانه) را میدهید سگ وارد قفس شده و از شما جایزه میگیرد. شما جای خود را با همکار تان عوض کرده و در مقابل در مینشینید سگ را در داخل قفس نوازش کرده و باز به سگ جایزه میدهید. هیچگاه در مراحل اولیه آموزش در قفس را بر روی سگ نبندید. زیرا با این عمل باعث می شوید سگ برای همیشه از ورود به قفس بترسد. هیچگاه در زمان آموزش به حس اطمینان سگتان خیانت نکنید. مرحله دوم: بعد از سه روز که این آموزش را با همین روش انجام دادید مرحله بعدی که بستن در قفس است آغاز می شود در این مرحله بعد از ورود سگ به قفس شما در قفس را برای چند لحظه بسته بعد در را باز کرده و به سگ جایزه میدهید. سگ با این روش می آموزد هر گاه در قفس باز شود از شما جایزه خواهد گرفت و داخل قفس می ماند. شما در مراحل بعدی این آموزش فاصله خود و زمان جایزه دادن به سگ را بیشتر می کنید.http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.htm