تهران - بذر شنبليله براي درمان ديابت مفيد است؛ همچنين مصرف اين سبزي موجب كاهش قند خون مي‌شود و به ديابتي‌ها كمك مي‌كند.


به گزارش ايرنا ، شنبليله با نام علمي Trigonella foenum-graecum گياهي از تيره پروانه‌داران است.
فوايد شنبليله
شنبليله داراي خواص اثر تقويتي، ملين، اشتهاآور، خلط آور و ضدتب، محرك جريان شير و كاهنده قندخون است همچنين اين گياه حاوي مقادير زيادي آهن، فسفر و ويتامين D است.
شنبليله داراي مواد فسفره ،‌آهن و ازته است و تقويت كننده لوزالمعده نيز است همچنين دستگاه هاضمه را به كار مي‌اندازد و لاغري‌هاي مفرط را از بين مي‌برد.
شنبليله به طور كلي شفا دهنده بيماري‌هاي روحي و جسمي است و در قديم شنبليله براي مداواي بيماري قند به كار مي‌رفته است.
شنبليه موجب تسكين علائم ديابت مانند پرنوشي و پرادراري مي‌شود همچنين شنبليله ملين، اشتهاآور، خلط آور، ضدتب و محرك افزايش شير است.
دانه‌هاي شنبليله كه مهمترين قسمت دارويي اين گياه است با باز كردن مجاري عروق خون، از بروز سكته قلبي پيشگيري مي‌كند.
شنبليله كاهنده كلسترول خون است ، تقويت قواي جنسي و خلط‌ آور و استفاده زياد از شنبليله مي‌تواند سمي باشد و زنان باردار نبايد از آن استفاده كنند.
نتايج تحقيقات اخير نشان مي دهد: گياه شنبليله در مهار آسيب هاي كبدي ناشي از ديابت موثر است.
در اين مطالعه كه توسط اكرم عيدي، مريم عيدي و موسي سوخته در دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده، اثر عصاره الكلي دانه گياه شنبليله بر حيوانات سالم و ديابتي شده با داروي استرپتوزوتوسين بررسي و با داروي گلي‎بن‎كلاميد مقايسه شده است.
در اين تحقيق، عصاره الكلي دانه گياه شنبليله به مدت 14 روز بر حيوانات سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين داده و آنزيم‌هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينو ترانسفراز سرم در آنها ارزيابي شد.
مقايسه‎اي نيز بين تاثير عصاره الكلي دانه گياه شنبليله و داروي متداول گلي‎بن‌كلاميد صورت گرفت.
يافته‎هاي تحقيق نشان‌دهنده آن است كه ميزان اين آنزيم‌ها به دليل آسيب بافت كبدي به صورت معني‎داري در سرم حيوانات ديابتي افزايش مي‎يابد و عصاره الكلي دانه گياه شنبليله در حيوانات ديابتي موجب كاهش معني‌داري در سطح اين آنزيم‌ها در مقايسه با حيوانات كنترل ديابتي مي‎ شود، ولي بر حيوانات سالم تاثير معني‌داري ندارد.
محققان اين بررسي به دليل مهار آسيب كبدي ناشي از ديابت توسط اين گياه، شنبليله را به عنوان داروي ضد ديابتي پيشنهاد مي‎كنند؛ اما با توجه به اين كه هر چند جزييات مكانيسم عمل اين گياه ناشناخته است، انجام مطالعات بيوشيميايي و فارماكولوژيكي بسياري جهت تاييد اثرات آن را ضروري مي دانند.
خلاصه اين پزوهش در فصلنامه گياهان دارويي به چاپ رسيده است