یکی از دوستام تو کارخونه تولید ماءالشعیر کار میکنه میگه عصاره مالت از آلمان برامون میاد با اون درست میکنیم