خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
سرويس: علميپژوهشگران ونزوئلايي و آمريکايي معتقدند که راز توانايي خفاش‌هاي خون آشام در يافتن عروق خوني حيوانات مختلف و تغذيه از آن‌ها را کشف کرده‌اند.

به گزارش سرويس علمي ايسنا، منطقه کرمانشاه، پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا و تعدادي از محققان موسسه تحقيقاتي در کاراکاس معتقدند توانايي اين دسته از خفاش‌ها به دليل وجود مولکولي شديدا حساس به گرما بر روي انتهاي اعصاب بيني است.

خفاش‌هاي خون‌آشام از خون تغذيه مي‌کنند و يک مولکول خاص موسوم به trpv1 به خفاش اين امکان را مي‌دهد تا گرماي مادون قرمز سيستم گردش خون حيوانات را رديابي کند، بر روي آن نشسته و از آن تغذيه كند