شناخت تعدادی از سمی ترین موجودات دنیا که تماس با آنها به هر نحوی می تواند خطر مرگ را به دنبال داشته باشد، خالی از لطف نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، در زیر لیستی از سمی ترین موجودات دنیا که تماس با آنها خطر مرگ برای انسان و سایر موجودات را دارد آورده شده است.

"عنکبوت بیوه سیاه" که با خالهای قرمز زیر شکم خود به راحتی قابل شناسایی است در سراسر دنیا به خصوص در نقاط گرمسیر و کشاورزی یافت می شود و مسمومیت ناشی از سم آن، 15 برابر از سم مار زنگی خطرناکتر است.

"زنبق مرگ" که برگهای آن ممکن است با پیاز وحشی اشتباه گرفته شود. در آمریکای شمالی و سیبری یافت می شود و برای انسان و حیوانات خطرناک است. اثر سم آن با سوزش لبها شروع می شود و کاهش ضربان قلب و دمای بدن، کما و پس از آن مرگ را به همراه دارد.

"قورباغه سمی طلایی" در کلمبیا یافت می شود. این قورباغه کوچک با 1.5 اینچ قد، سمی ترین موجود زنده شناخته شده است. سم آن روی پوستش قرار دارد و هر چیزی که آن را بخورد فوراً از پا درمی آید. هر کدام از این قورباغه ها یک میلی گرم سم روی پوست خود دارد که برای کشتن 10 هزار موش و یا 10 تا 20 انسان کافی است.

"عقرب مرگ خرامان" در مناطق گرم شمال آفریقا و خاور میانه یافت می شود. با یک نیش دم خود می تواند یک انسان را از پا در آورد.

"قارچ کلاه مرگ" یکی از کشنده ترین قارچها است که 30 گرم از آن برای کشتن انسان کافی است. سم آن موجب زردی، مرگ کاذب و سرگیجه می شود. معمولاً درمان آن تعویض کلیه است.

گمار تایپه ای"، این خزنده مهلک آسیایی 50 برابر از مار کبرا کشنده تر است. ذره ای به اندازه یک بلور کوچک نمک از سم این مار برای از پا در آوردن انسان کافیست.

"عنکبوت سرگردان برزیلی"، این عنکبوت تقریباً هر سال 5 نفر را در سراسر دنیا می کشد. سم آن درد شدید، تعریق بسیار و از دست دادن هشیاری را به همراه دارد. این عنکبوت بیشتر بین خوشه های موز یافت می شود.

"ماهی سنگی" در کف آبهای استرالیا یافت می شود. خارهای پشت آن برای از پا در آوردن کسی که آن را لگد می کند کافیست. مرگ در ظرف چند ساعت حتمی است.

"عروس دریایی مرگبار" یکی از سمی ترین حیوانات دنیا است که سم آن در کمتر از دو دقیقه قربانی خود را می کشد.