کبوترهای تیره سالم*ترند
دیده بان حقوق حیوانات ایران :
تحقیقات نشان می*دهد که سلامت کبوترها به رنگ پر آن*ها بستگی دارد.

به نقل از فارس، محققان فرانسوی به تازگی دریافتند که کبوترهایی که رنگ پر آن*ها تیره*تر است، سالم*تر هستند.
تحقیقات انجام شده روی کبوترهای شهری در مرکز پاریس نشان می*دهد که سطح بالای رنگدانه*های ملانین در پر این کبوترها باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن آن*ها می*شود.
همچنین این تحقیقات نشان می*دهد که کبوترهای تیره بهتر و راحت*تر قادر به دفع انگل*ها هستند.
نتایج این تحقیقات در مجله علمی “Journal of Avian Biology ” منتشر شده است و این مطالعات کمکی به توضیح پراکندگی پرندگان در محیط*های مختلف است.
لیزا جک*کوئین به همراه همکارانش از مرکز ملی تحقیقات علمی پاریس با همکاری سایمون دواتز از موره تاریخ ملی این مطالعات را دنبال می*کردند.
این مطالعات در زمینه پاسخگویی به این سؤال که چرا پرندگان از یک نژاد و نوع رنگ متفاوتی دارند، انجام شده است.