به کارکنان سفارت آمریکا در کابل اجازه داده شده که بجز سگ حیوانات کوچک مثل گربه را نگهداری کنند و تلاش برای کشتن و معدوم کردن جمعیت فزاینده گربه ها با مقاومت کارکنان سفارت روبرو می شود، چراکه تنها سرگرمی آنها نگهداری از همین گربه ها است!
كارکنان سفارت آمریکا در کابل کمپین ˝گربه های آواره افغان˝ تشکیل داده اند.
به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"رایان کراکر" سفیر جدید آمریکا در افغانستان یکی از سخت ترین دوران فعالیت کاری خود را در کابل آغاز کرده است.

به نظر می رسد مبارزه با گروه های تروریستی طالبان و القاعده اصلی ترین دغدغه "کراکر" باشد، اما در حقیقت گربه های سفارت آمریکا در کابل چالش جدی وی است! این چالشی است که سفیر قبلی نیز با آن مواجه شده بود.

گوردو، فرکلس، داستی، فردیناند، ماری ترزا و دانیل تنها تعدادی از 30 گربه ای هستند که در محوطه سفارت آمریکا در کابل زندگی می کنند.

به کارکنان سفارت آمریکا در کابل اجازه داده شده که بجز سگ حیوانات کوچک مثل گربه را نگهداری کنند و تلاش برای کشتن و معدوم کردن جمعیت فزاینده گربه ها با مقاومت کارکنان سفارت روبرو می شود، چراکه تنها سرگرمی آنها نگهداری از همین گربه ها است!

گفته می شود، طی روزهای اخیر جمعیت گربه های سفارت آمریکا در کابل کاهش یافته است، اما مسئولان این سفارتخانه هرگونه کشتار این حیوانات را اکیداً رد می کنند.

جمعیت مدافعان حقوق گربه ها در سفارت آمریکا برای حمایت از این گروه رنج دیده کمپینی به نام "گربه های آواره افغان" تشکیل داده اند و پس از پایان مأموریت کارکنان سفارت، گربه های آنان با دریافت ویزای آمریکا به مرکزی در شهر برکلی کالیفرنیا انتقال داده می شوند!