اين گياه به نخل دم اسبي و ليندا مشهور است اما نام علمي آن beucarnea recurvata است. بومي جنوب غرب آمريکا و مکزيک است و به زندگي بياباني عادت دارد. برگ هاي آن باريک و کشيده و ضخيم و مقاوم ، مجنون و آويزان و فنري است. اين برگ ها سطح مقطع کمي دارند تا مانع از هدر رفتن آب گياه شوند. حالت زيباي آن ناشي از سرازير شدن برگ ها به طرف پايين بخصوص در سنين بالاست. انتهاي ساقه ضخيم مي شود و شکل عجيبي به خود مي گيرد و نام انگليسي آن به معني پاي فيل به همين علت است. پايه بسيار بزرگ و ورم کرده گياه، آب را در خود ذخيره مي نمايد.

ارتفاع ليندا ممکن است به دو متر هم برسد. با بالا رفتن سن گياه از ساقه آن جوانه هايي مي رويد که به خاطر حفظ شکل و فرم آن بايد فوراً حذف گردند.

نگهداري از آن براي باغبان هاي آماتور نيز ساده است.


نيازها

نور : در نور کامل بهترين رشد را دارد، اما گياه خود را به نور متوسط هم عادت مي دهد و در نيم سايه نيم آفتاب هم رشد خوبي دارد. هر چند وقت يکبار گلدان را به محل پر نور ببريد. کلاً سعي کنيد نور آن کافي باشد (نور مستقيم آفتاب ارجحيت دارد).

دما : حرارت مناسب براي اين گياه، «بسيار گرم» است. اما با حرارت متوسط هم تطبيق مي يابد (اگر در محل خنک پرورش يافته است بهتر است به ندرت آبياري شود). در زمستان حرارت 10 تا 13 درجه براي آن مناسب است. در صورت افت دما آبياري را قطع کنيد.

آبياري : چون اين گياه توانايي نگهداري آب را در درون خود دارد، بايد گذاشت تا خاک گلدان ، بين دو آبياري، تقريباً به طور کامل خشک شود. سطح رطوبت نيز بهتر است پايين نگه داشته شود.جهت مرطوب نگهداشتن گلدان 2 تا 3 بار در هفته در تابستان آبياري نماييد. در بهار و پاييز هفته اي يکبار و در زمستان به آن هر سه هفته يکبار آب دهيد. در زمستان و دماي پايين در صورت آبياري زياد از اندازه، برگ ها ريزش مي کنند.

خاک :بهترين خاک خاک ليموني است ( ترکيبي از رس ، شن ، مواد آلي که بهتر است در مواد آلي از خاک برگ بيشتري استفاده شود تا خاک کمي از لوم سبکتر باشد )براي تعويض گلدان هميشه يک ترکيب سبک - با شن و ماسه - انتخاب کنيد که زه کشي خوبي داشته باشد... قرار دادن گياه در گلدان بزرگ تر، باعث رشد گياه مي شود.

تکثير :کاشت بذر در خاک پيت در هواي گرم يا ريشه دار نمودن جوانه هاي ظاهر شده روي ساقه ؛ البته تکثير اين گياه براي آماتورها و در منزل بسيار دشوار و تقريباً ناممکن است.

نکته: برگ هاي مرده ي انتهاي گياه را جدا کنيد.