حيواناتي براي شفا

نمونه*های بسیاری از توانمندی حیوانات در تاثیرات درمانی و شفادهی و روابط عاطفی كه با بسیاری از انسانها برقرار می*كنند، مشاهده شده است.
(لاری دوسی) از یك مطالعه كه در دانشگاه دوك انجام شده نمونه مستندی را ارائه می*دهد. پسر جوانی به نام هوف در خانه*اش تعدادی كبوتر را نگهداری می*كرد. هوف به پای هر پرنده یك نشانه به صورت یك شماره وصل می*كرد تا بتواند آنها را تشخیص دهد. روزی او یك كبوتر زخمی را در باغ پیدا كرد، به كبوتر كمك كرد و تا زمانی كه خوب شد از او نگهداری كرد. زمستان آن سال هوف به شدت بیمار شد و برای عمل جراحی به بیمارستانی دویست مایل دورتر فرستاده شد. یك شب بسیار سرد و برفی او صدای آرامی را از پشت پنجره اتاقش در بیمارستان شنید. وقتی كه پرستار پنجره را باز كرد، یك كبوتر به درون اتاق پرید و روی سینه هوف نشست. پس از چك كردن پای كبوتر هوف نشانه خودش را دید. یكی از همان كبوترهای خانگی. به نظر بسیار بعید می*رسید كه كبوتر این همه راه را پرواز كرده باشد؛ اما به هرحال او جایی رفته بود كه دوستش به عشق و درمان نیاز داشت.
پرندگان خانگی و طول عمر بیشتر
دكتر مایكل روزین معتقد است كسانی كه از پرندگان خانگی نگهداری می*كنند، جوانتر از هم سن و سالان خود باقی می*مانند. او در كتابی با همین عنوان، به این نتیجه رسیده است كه از بین كسانی كه از یك حمله قلبی جان سالم به در برده*اند، ۴۹ درصد آنها از حیوانات خانگی نگهداری می*كرده*اند، اما از بین آنهایی كه هیچ حیوانی را در خانه نداشته*اند، تنها ۲۷ درصد زنده مانده*اند.اگر گیاه یا حیوان به صورت متناسب و هماهنگ انتخاب شوند، آن زمان انتظار چنین تاثیراتی واقع*بینانه است.
اغلب این حیوانات در موقعیتی بوده*اند كه نیاز به حمایت و درمان داشته*اند. در بیشتر موارد دوستداران حیوانات معتقدند كه حضور حیوانات در زندگی آنها تاثیرات عمیق و ژرفی داشته است. شاید یك علت طول عمر و سلامت روستاییان نیز ارتباط آنان با حیوانات باشد.
خیابان دو طرفه
آیا می*توان گفت كه خداوند حضور حیوانات كوچك خانگی را به ما عطا كرده تا معنی عشق بدون شرط را بفهمیم؟ می*توانیم حیواناتمان را سرزنش و تنبیه كرده و آنها را زمانی كه مطابق میل ما رفتار نمی*كنند، در جایی حبس كنیم. اما زمانی كه به سوی آنها برمی*گردیم تنها چند دقیقه طول می*كشد تا آنها دوباره صورت خود را به پاهایمان بمالند و مشتاقانه گوشه*های لباس ما را بكشند و بازی كنند. شاید آنها برای این در زندگی ما هستند تا نوع خاصی از دوست داشتن را تجربه كنیم، دوست داشتنی كه در مقیاس روابط پر از شرط و شروط بسیاری از انسانها نمی*گنجد.اگر می*توانستیم مانند آنها ببخشیم و دوست بداریم، با همان خلوص و با همان سرعت، چه مردمان سالم و خوشبختی بودیم!
قدرت شفادهی حیوانات
(لیم هونگ آن) به شدت افسرده بود. مردی حدودا چهل ساله و مبتلا به شیزوفرنی. دكتر ماهادیوان، رییس بیمارستانی كه او به مدت طولانی در آنجا بستری بود، تصمیم گرفت تا بیماران را به دیدن مزرعه پرورش اسب كه در همسایگی بیمارستان بود، ببرد و از فضای آنجا لذت ببرند.لیم، ابتدا هیچ تمایلی برای ترك شبانه*روزی نداشت، اما سرانجام شروع كرد به قدم زدن در بین مزرعه، آب دادن به اسب*ها و گاهی مراقبت*های بسیار ساده از بعضی از آنها. بعد از مدتی ارتباط دوجانبه*ای بین او و اسب*ها برقرار شد. این دوستی و رفت و آمد به میان اسب*ها، او را برای ارتباط با مردم آماده كرد و لیم برای اولین بار با كارمندان شبانه*روزی صحبت كرد و پس از مدت كوتاهی با كمك دكتر ماهادیوان توانست شغل ساده*ای پیدا كند. دكتر ماهادیوان معتقد است: تغییرات زندگی لیم بسیار افسانه*ای بوده است و هیچ شكی وجود ندارد كه اسب*ها در این تغییر نقش بسیار كلیدی بازی كرده*اند.
طبیعت، درمانگاه یا دانشگاه؟
بسیاری از الگوهای پویای كیهانی و كدهای تعلیمی آسمان، در جانداران نقشه بسته است و با نگاهی عمیق به آنها می*توان این كدهای تعلیمی و الگوهای زندگی را استخراج كرد. (برگرفته از مقدمه كتاب تاثیر حیوانات بر سرنوشت ما). طی ۵۱ سال گذشته، دانشمندان در سراسر جهان نوعی درمان را براساس همنشینی با حیوانات بنا نهاده*اند. در كمبریج انگلستان، محققان كشف كرده*اند كه اغلب كسانی كه به مدت یك ماه حیوانی خانگی را در خانه خود نگهداری می*كرده*اند، دردهای مزمنشان به طور محسوس و مشخصی كاهش یافته است.
موسسه تحقیقاتی پزشكی بیكر در ملبورن استرالیا در یك بررسی نشان داده است كه از بین ۰۰۰۶ بیمار مورد مطالعه، آنهایی كه حیوان خانگی نگهداری می*كرده*اند، فشار خون كمتر، كلسترول كمتر و حمله قلبی كمتری داشته*اند. محققان آمریكایی هم به این نتیجه رسیده*اند آنهایی كه پرندگان را نگهداری می*كنند و دچار حمله قلبی می*شوند، اغلب به مدت طولانی*تری بعد از حمله قلبی زنده می*مانند.رییس بخش روانشناسی بیمارستان توكیو معتقد است كه حیوانات می*توانند به ما در از بین بردن حس تنهایی كمك كنند.
آنها با ایجاد یك رابطه حسی كه عمدتا براساس نیاز طبیعی آنهاست، ما راتشویق به ایجاد یك رابطه متقابل می*كنند. زمانی كه زلزله ویرانگر كوبه در سال ۵۹۹۱ همه شهر را ویران كرد، بسیاری از مردم در سالن*های عمومی اسكان داده شده بودند. با وجود آنكه طبق قانون، حضور حیوانات در مراكز عمومی قدغن بود، مسئولین این اجازه را به مردم دادند تا حیوانات خود را به اماكن اسكان موقت ببرند. به دنبال اتخاذ این تصمیم، تجربه بسیار موفقی به دست آمد. دكتر جین كاتو رییس انجمن بیمارستان*های دامپزشكی ژاپن می*گوید: مردمی كه حیوانات خود را به همراه داشتند به وضوح شادتر بوده و بسیار بهتر با بحران مقابله كردند. جسم انسان انرژی یا امواجی از خود ساطع می*كند كه دارای بسامدی به خصوص است. اكثر نقایص ارتعاشی زمانی رخ می*دهد كه امواج ناهماهنگ با امواج ما، احاطه*مان كنند كه در این صورت حیوانات خانگی می*توانند مانند فیلتری عمل كرده و با تصفیه امواج پیرامون ما زندگی سالم*تری را برایمان به ارمغان بیاورند. شاید به همین دلیل است كه در زمان*های قدیم كه فاصله بین انسان و طبیعت كمتر بود بیماریها هم كمتر از انواع امروزی بود.
امروزه هم با توجه به تحقیقات و تجارب متعدد، نمی*توان تاثیر حیوانات را بر زندگی انسان انكار نمود. این تاثیرات به خصوص در جوامعی كه روابط انسانی تضعیف شده است (مانند جوامع غربی) نقش موثرتری دارد و در واقع ابزاری برای تجربه و یادآوری روابط دوستانه و به دور از معامله*گری است.