نیویورک: نتایج بررسی‌های یک‌ گروه زیست‌شناس نشان می‌دهد که طوطی‌ها یکدیگر را به نام‌هایی صدا می‌زنند که والدین‌شان در زمان کودکی برای آنها انتخاب کرده‌اند. دانشمندان در بررسی‌های خود دریافتند که داخل یک‌گروه از طوطی‌ها هریک از این پرندگان برای خود اسمی دارد که با آن شناخته می‌شود. این اسم را والدین برای جوجه‌های خود انتخاب می‌کنند و تمام اعضای گروه آنها را آنقدر به این نام صدا می‌زنند تا جوجه اسم خود را یاد بگیرد. این پرندگان حتی قادرند فراتر از صدا کردن، باهم گفت‌وگو کنند. برای مثال، وقتی به آشیانه باز می‌گردند سوت خاصی می‌زنند و اغلب جواب این سوت را از جفت خود می‌شنوند. به اعتقاد این زیست‌شناسان، طوطی‌ها می‌توانند جواب‌های با معنا و غیر تقلیدیِ محدودی را برای انسان‌ها بیان کنند.