گل رز
گل رز یکی از زیبا ترین گونه های طبیعی در جهان است .طبقه بندی این گل رز اینگونه است :
۱) رزهای گل درشت پا کوتاه و دائم گل.
۲) نسترن*های رونده پا کوتاه و دائم گل.
۳) رزهای رونده گل درشت.
۴) نستن رونده
۵) رزهای پا بلند
۶) رزهای مینیاتوری
گلابگیری که همان کاربرد دیگر گل رز است به مجموعه فرایندی گفته میشود که از گل رز به منظور روغن کشی استفاده میکنند ، گرچه بايد از انواع ديگري از روغن كشي به منظور تهيه* افزودني*هاي غذايي، خوشبو كننده*ها و روغن*هاي بهداشتي نيز نام برد.در فرهنگنامه* گياهان طبي كه در سال ۱۹۹۶ در انگلستان به چاپ رسيد شواهدي از گلابگيري از گل رز damascena در ايران در قرن هفتم پس از ميلاد مسيح آورده شده است
از معروفترین انواع گل رز كه در شرايط آب و هوايي مختلف كاشته مي*شود میتوان به گونه*اي به نام رز داماسينا (Rosa damascena) اشاره نمود .اين نوع گل رز براي تزئين باغچه*هاي خانگي و به صورت گياهان پايه كوتاه و بوته* اي نيز كاشته مي*شود.
استفاده صنعتي از گونه*هاي گل رز در ايران از جنبه* تاريخي در منابع مختلف مورد تأئيد قرار گرفته است.