وزیربهداشت می گوید: "استعمال ***** به هر شکلی مضر است. استعمال ***** به هر شکلی از جمله ***** میوه‌ای و اکسیژنی با مضرات فراوانی روبرو است. نیم ساعت کشیدن ***** معادل استعمال 80 نخ سیگار است. ***** میوه‌ای و مواردی از این قبیل رویکرد اشتباهی است که برخی برای سودجویی خود آن را به سلامتی مردم تحمیل می‌کنند. ""

وزیر بهداشت با قاطعیت ادامه می دهد ‌براساس ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات امروز مقرر شد که وزارتخانه‌های بهداشت، کشور، بازرگانی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مربوطه نسبت به ممنوعیت عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی اقدام کنند. اماکن عمومی بدانند اگر عرضه مواد دخانی را دنبال کنند با آنها برخورد جدی شده و درشان بسته می‌شود و مسائل معیشتی آن‌ها به خطر می‌افتد. امیدوارم دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: پس از اعلام مصوبه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات نسبت به ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی اقدام می‌شود. در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه وزارت کشور ورود زنان به قهوه خانه‌ها ممنوع است. امیدواریم دستگاه‌های مختلف با جدیت جمع‌آوری *****‌ها از اماکن عمومی و ممنوعیت استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی را پیگیری کنند. مردم نیز باید سلامت خود را مد نظر داشته باشند و شعارهای وزارت بهداشت را جدی بگیرند.

وی گفت: طول عمر سیگاری‌ها 20 سال کمتر از سایرین است. بیش از 80 تا 90 درصد سرطان‌های ریه‌، دهان‌،‌ حلق‌ و... ناشی از استعمال دخانیات است. استعمال دخانیات 15 نوع سرطان را سبب می‌شود. همچنین بیماری‌های زیادی مانند بیماری‌های قلبی به دلیل استعمال دخانیات ایجاد می‌شوند.

وزیر بهداشت در پایان گفت: مصوبات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات از جمله جمع‌آوری *****‌ها از اماکن عمومی، تعهد دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد. وزارت بهداشت در این زمینه روی حرف خود ایستاده و این موضوع را پیگیری می‌کند