گیاهی است دائمی که گل*های آن در اواخر زمستان تا اوایل بهار ظاهر می*شوند. گل*ها فنجانی شکل زرد رنگ تا طلائی که به صورت منفرد در انتهای ساقه تشکیل می*شوند... بلندی آن ۳۰ سانتی*متر و گستردگی آن بین ۲۳ تا ۳۰ سانتی*متر می*باشد.
ـ نیازها:
محل نیمه سایه با خاک مرطوب دارای زهکشی خوب برای این گیاه مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل این گیاه ۱۵- درجه سانتی*گراد است.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر تازه در اواخر تابستان یا تقسیم پس از گل*دهی میسر است.