فارس: مديركل دفتر بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي سازمان دامپزشكي گفت: براساس نمونه‌گيري ارسال شده به آزمايشگاه آلمان و ارسال نتيجه آن، معلوم شده كه يكي از بچه شيرهاي باغ وحش مشكوك به بيماري مشمشه است.

ناصر رسولي بيراني در پاسخ به اين پرسش كه آيا نسبت به وجود بيماري مشمشه در باغ وحش ارم پيگيري انجام شده است، اظهار داشت: امسال 24 نمونه از گوشتخواران باغ وحش به آزمايشگاه آلمان ارسال شد و در گزارش‌ اين آزمايش كه آخر ارديبهشت‌ رسيد، معلوم شد كه يكي از بچه شيرها مشكوك به بيماري مشمشه است، بنابراين به خاطر اينكه بهداشت مردم اهميت دارد، تصميم گرفته شد كه شير مشكوك به بيماري مشمشه، به قرنطينه برده شود و در معرض ارتباط عموم نباشد.

مديركل دفتر بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي سازمان دامپزشكي گفت: به خاطر اينكه همراه اين شير مشكوك به بيماري مشمشه، يك بچه شير ديگر و يك شير بالغ بود، باغ وحش تصميم گرفت كه هر 3 شير قرنطينه شوند چرا كه اين 3 شير با هم زندگي مي‌كردند در نتيجه هم‌اكنون نيز اين 3 شير در قرنطينه هستند.

وي بيان كرد: ما سال‌هاي قبل تست مشمشه را انجام مي‌داديم و هر حيواني كه مشكوك به بيماري بود را معدوم مي‌كرديم؛ به طور مثال سال 1389 حدود 17 هزار تست مشمشه انجام شده است كه 59 رأس آن را معدوم كرده‌ايم يا سال 88 حدود 17 هزار تست مشمشه انجام شده كه 36 مورد مثبت بوده است.

رسولي در پاسخ به اين پرسش كه ماجراي ابتلا به بيماري مشمشه 3 شير باغ وحش ارم كه در خبرها آمده است، صحت دارد؟ افزود: يك شير بالغ و 2 توله شير وجود داشته كه در نمونه‌گيري ارديبهشت معلوم شد كه يكي از بچه شير‌‌ها مشكوك به بيماري مشمشه است و چون اين بچه شير مشكوك بود، با تأييد سازمان دامپزشكي اين شير را قرنطينه كرديم البته در آزمايش نيز نشان داده شده كه آن 2 شير ديگر سالم هستند ولي به خاطر احتياط آن 2 شير را به قرنطينه برده‌ايم و اين جديد نبوده است.

وي گفت: در 20 سال اخير مشمشه انساني در كشور مشاهده و گزارش نشده است و اگر در باغ وحش اتفاقي بيفتد دامپزشكي دام‌هاي مشمشه‌دار را معدوم مي‌كند.

مديركل دفتر بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي سازمان دامپزشكي در پاسخ به اين پرسش كه آيا هم‌‌اكنون بيماري مشمشه در باغ وحش ارم وجود دارد؟ گفت: خير، در حاليكه يك بچه شير مشكوك به مشمشه است ما 3 شير را به قرنطينه برده‌ايم تا مردم راحت‌تر بتوانند از باغ وحش لذت ببرند.

رسولي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بررسي جديدتري در اين ماه از باغ وحش ارم در زمينه وجود مشمشه انجام داده‌ايد، تصريح كرد: ما دوباره به آلمان نمونه فرستاده‌ايم و اگر نتيجه آن بيايد، اطلاع رساني خواهد شد ولي فعلاً بر اساس نمونه‌گيري 24 تايي كه از گوشتخواران به آلمان فرستاده شد، معلوم شد كه يك نمونه مشكوك بوده است.

وي با بيان اينكه زمانيكه يك نمونه 2 بار به آزمايشگاه ارسال شود و گفته شود كه جواب آن منفي است بنابراين منفي است، خاطرنشان كرد: هموطنان به راحتي مي‌توانند براي بازديد به باغ وحش تهران بروند و مطمئا هيچ مشكلي وجود ندارد.

به گزارش فارس، اين در حالي است كه سازمان محيط زيست وجود مشمشمه در باغ وحش ارم را تكذيب كرد.

در اين خصوص حسين محمدي، مدير كل دفتر حيات وحش و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست بيان مي‌كند: در روزهاي اخير هيچگونه علائم باليني مبني بر وجود بيماري مشمشه در شيرهاي باغ وحش ارم مشاهده نشده است.

وي افزود: حيوانات موجود در باغ وحش ارم و ساير باغهاي وحش كشور به طور مستمر تحت نظارت كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي كشور قرار دارند.

مديركل دفتر حيات وحش و تنوع زيستي با اشاره به بازديدهاي به عمل آمده از باغ وحش ارم اظهار داشت: اظهار نظر قطعي در اين خصوص بايد توسط سازمان دامپزشكي كشور به عنوان مرجع مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان درباغهاي وحش صورت گيرد