بلدرچین-Quail

بلدرچین (به پارسی سَره: بَدبَده) (نام علمی: Coturnix کُتورنیکس) پرنده*ای کوچک از تیره قرقاولیان، راسته ماکیان*سانان است.


[IMG]http://up.********.com/images/omknmoqse01gxu9wu2o.jpg[/IMG]
بلدرچین معمولی، باغ وحشی در لهستان

بلدرچین*ها جثهٔ کوچک و خپلی دارند و زندگی بر روی زمین را ترجیح می*دهند. از دانه*ها و نیز حشرات و دیگر جنبندگان کوچک تغذیه می*کنند. بر روی زمین لانه می*سازند و بر پروازهای کوتاه و سریع قادرند، برخی گونه*ها همچون بلدرچین ژاپنی و بلدرچین معمولی پرندگانی مهاجرند و توانایی پرواز در مسافت*های طولانی را دارند. در برخی کشورها برخی گونه*های بلدرچین در تعداد زیاد پرورش داده می*شوند تا از تخم و گوشت آن*ها استفاده شود و یا حتی در شکارگاه*ها رها شوند. این پرنده در سکونت*گاه*های خود هم توسط انسان*ها بطور گسترده*ای شکار می*شود تا از گوشت و پرهایش استفاده شود.

[IMG]http://up.********.com/images/z3n57pgjakhf3j2uhcrf.jpg[/IMG]

بلدرچین آبی آسیایی

نام

پراکندگی وسیع و فراوانی نِسبی این پرنده در خاورمیانه با نام*های مختلف برای آن در میان فارسی*زبانان همراه بوده*است. به*جز «بلدرچین» که واژه*ای در اصل ترکی و اصلی*ترین نام این پرنده است. واژهٔ «کَرَک» به*ویژه در گویش هراتی و گویش*های زبان کردی، در فارسی جدید به*ویژه در گویش کرمانی واژهٔ «بدبده»، در فارسی کلاسیک واژهٔ «وَرْتِج/وَرْتیج/وَرْدیج» و در برخی مناطق مازندران، گیلان و سمنان «وَرده» از نام*های دیگر این پرنده است. در زبان گیلکی نیز آن را «وُشُم/وُشوم» می*نامند و سومین پادشاه زیاری را به جهت علاقه*اش به شکار بلدرچین وشمگیر می*نامند. در عربی از واژه*های «سَمانی» و «سَلویٰ» استفاده می*شود که به فارسی نیز راه یافته*است. لامعی گرگانی شاعر سدهٔ پنجم می*سراید:
باران و برف بارد بَر ما کنون زِ ابر چون بر بنی سرائیل از آسمانْ سَمان

اسطوره*ها

به روایت عهد عتیق (سِفْرِ خروج ۱۳:۱۶، سفر اَعداد ۳۱ـ۳۳:۱۱) بلدرچین یکی از مائده*های آسمانی بود که یهوه برای *******یان سرگردان پس از مهاجرت از مصر فرو فرستاد. به این موضوع در قرآن (بقره : ۵۷، اَعراف : ۱۶۰ و طه : ۸۰) نیز اشاره شده*است. این پدیده با توجه به مهاجرت بلدرچین*ها از منطقه مدیترانه قابل تبیین است. این پرنده*ها هر سال بهار در گله*های پرشمار از مسیر صحرای سینا از آفریقا به اروپا و آسیا مهاجرت می*کنند و در پائیز مسیر رفته را بازمی*گردند. از آن*جا که این پرندگان در ارتفاع بسیار کم پرواز کرده و خیلی زود خسته می*شوند و بر زمین می*نشینند، به راحتی شکار می*شوند.

در برخی کتب قدیمی عربی از جمله برهان قاطع افسانه*ای دربارهٔ بلدرچین نقل شده که خاستگاه وی را از دریا می*داند. مرتضی زبیدی در این مورد می*نویسد: «سُمانی (بلدرچین) ... از پرندگان مهاجر است، ولی دانسته نیست از کجا می*آید. حتی برخی می*گویند که از دریای شور بیرون می*آید، و دیده می*شود که با بالی فرورفته در آب دریا و بال دیگر مانند بادبانی گسترده بر روی آب، بر سطح دریا پرواز می*کند...» این افسانه از آن*جا نشأت گرفته که چون بلدرچین توانایی جسمی برای پروازهای طولانی را ندارد در فصل مهاجرت از بادهای موافق برای پروازهای کمک می*گیرد و گله*های بزرگ بلدرچین در پاییز از اروپا به شمال آفریقا و شرق مدیترانه کوچ می*کنند و در بهار به اروپا باز می*گردند. در هنگام عبور از مدیترانه اغلب خسته شده به دریا می*افتند و با همان روشی که زبیدی آورده: «با بالی فرورفته در آب دریا و بال دیگر مانند بادبانی گسترده بر روی آب» خود را به ساحل می*رسانند. تا دهه ۱۳۲۰/۱۹۴۰ هر سال در دو فصل بهار و پائیز میلیون*ها بلدرچین در سواحل مدیترانه بدین*سان گرفته می*شد ولی شمار آن*ها از آن پس کاهش یافته*است.

این پرنده را در عربی کلاسیک، «قَتیل الرَّعد» می*نامند، زیرا تصور می*کنند از شنیدن غُرّش آذرخش از ترس می میرد.

در فارسی نیز آن را «بَدبَده» نامیده*اند چرا که بر پایه افسانه*ای ایرانی این پرنده به*ناحق دانه*ای گندم از مال کودک صغیری خورد، و سپس از این کارِ بد خود پشیمان شده، دائماً تکرار می*کند که «بَد بَده» [=] کار بَدْ بد است.

نماد

تصویر بلدرچین

در خط هیروگلیف مصری به جای حرف و به کار میرفته است.

خواص درمانی در پزشکی سنتی

در پزشکی سنتی خواص گوناگونی برای بلدرچین برشمرده*اند، از جمله این*که بگفتهٔ شریف ادریسی «لیسیدنِ زهره بلدرچین برای درمان صرع سودمند است، و چکانیدن خون آن در گوش دردمند، گوش*درد را درمان می*کند، و استمرار در خوردن گوشتِ آن دلِ سخت را نرم می*سازد، و گویند که این خاصیت فقط در قلب اوست».

عبدالملک بن زُهْر اندلسی طبیب قرن ششم هم به این اشاره می*کند که «گوشتِ بلدرچین سنگ کُلیه و مثانه را خُرد می*کند، و مدرّ بول است».

برخی پزشکان قدیم و بسیاری از عوام نیز تصور می*کنند که تخم بلدرچین زبان انسان را گویا کرده و موجب می*شود تا کودکان پیش از موعد زبان باز کنند. این باور ناشی از پربانگی و صدای بلند بلدرچین نسبت به جثهٔ اوست که آن را حمل بر فصاحت وی کرده*اند.

انواع

* بلدرچین معمولی (Coturnix coturnix)
* بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)
* بلدرچین بارانی (Coturnix coromandelica)
* بلدرچین نیوزیلند (Coturnix novaezelandia) منقرض شده در ۱۸۷۵
* بلدرچین قهوه*ای (Coturnix ypsilophora)
* بلدرچین آبی آسیایی یا چینی (Coturnix chinensis)
* بلدرچین آبی افریقایی (Coturnix adansonii)
* بلدرچین جزایر قناری (Coturnix gomerae) منقرض شده
از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد