بلبل خرمای دمگاه سرخ


نام راسته : Passeriformes
نام خانواده : Pycnonotidae
نام انگلیسی : Red-vented bulbul
نام علمی : Pycnonotus cafer
نام فارسی : بلبل خرمای دمگاه سرخ

در شانزدهم اسفند ماه سال 1385 ( 7 مارس 2007 ميلادي) تعداد 12-10 قطعه بلبل خرماي دمگاه سرخ در سواحل شمال شرق جزيره كيش توسط گروه كارشناسي دفتر امور حيات وحش و آبزيان مشاهده شد و تعدادي عكس از آنها تهيه گرديد . اين مشاهده اولين گزارش در مورد حضور بلبل خرماي دمگاه سرخ در ايران مي باشد كه تا كنون در فهرست پرندگان ايران نامي از آن برده نشده است.


بلبل خرمای دمگاه سرخ

بلبل خرماي دمگاه سرخ پرنده اي از راسته گنجشك سانان (Passeriformes) و خانواده بلبل خرماها (Pycnonotidae) است كه در بوته زارها ، جنگلهاي باز ، دشتها ،زمينهاي كشاورزي و نواحي شهري پراكنش دارد. اين پرنده به طور طبيعي در مناطق حاره اي جنوب آسيا شامل پاكستان ، هند ، سريلانكا ، به سمت شرق تا ميانمار و جنوب غرب چين انتشار دارد و در كشورهايي از جمله استراليا ، فيجي ، كويت ، كالدونياي جديد ، قطر و...نيز معرفي شده است.

طول بدن آن تقريباً 20 سانتي متر و وزن آن بين 45-26 گرم است . پرنده اي تيره با شكم و دمگاه سفيد و پوشپرهاي مشخص قرمز رنگ در زير دمگاه ، سر وتاج كوچك سياه رنگ ، دم قهوه اي بلند با حاشيه سفيد در انتهاي آن مي باشد. نر و ماده شبيه به هم ولي نابالغين كم رنگ تر از افراد بالغ هستند. تفاوتهاي منطقه اي دررنگ پروبال خصوصاً روتنه وسينه ديده مي شود. معمولاً 5 -2 تخم صورتي رنگ تا مايل به قرمز با رگه ها وخالهاي تيره مي گذارد و لانه خود را به شكل فنجان با آستري از مواد نرم در داخل آن بر روي بوته ها مي سازد. دوران تفريح تخم ها 14 روز بوده و در هر سال غالباً 3-2 جوجه دارد . پرنده اي اجتماعي و پر سر وصداست و به صورت گروهي زندگي مي كند . پروازي قوي و سريع شبيه داركوبها دارد و از ميوه ، شهد گلها ، حشرات و گاهي اوقات مارمولكها تغذيه مي كند.
بلبل خرماي دمگاه سرخ مانند برخي از موجودات از جمله پريماتها (انسان و ..) و خفاشهاي ميوه خوار قادر به سنتز ويتامين C مورد نياز بدن خود نبوده و اين تركيب را از طريق خوردن محصولات گياهي وميوه ها تامين مي كند و به همين لحاظ در برخي موارد ذكر شده كه مي تواند آفت محصولات كشاورزي ، ميوه ها و يا باعث انتشار دانه گياهان آفت ومهاجم باشد.
سازمان حفاظت محیط زیست
منبع: irvet.ir