رئیس سازمان حفاظت محیط زیست : نگهداری مخفیانه شیرهای بیمار در باغ وحش را پیگیری می‌کنیم


حکیم مهر - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‌که نگهداری مخفیانه شیرهای بیمار در باغ وحش تهران پیگیری می‌‌شود، گفت: تغییر رئیس باغ وحش تهران به‌عهده بنیاد مستضعفان است.
محمدجواد محمدی‌زاده ضمن ابراز بی‌اطلاعی درباره نگهداری مخفیانه 2 شیر بیمار در اتاق زایمان باغ وحش تهران گفت: در جریان این موضوع نیستم اما بدون شک پیگیری می‌‌شود.
وی همچنین درباره تغییر رئیس باغ وحش تهران نیز اظهار داشت: الهامی؛ رئیس باغ وحش را ما تغییر نداده‌ایم اما محیط زیست نسبت به تخلفات باغ وحش تهران در زمان مدیریت وی شکایت کرد.
محمدی‌زاده با اشاره به عذرخواهی رئیس باغ وحش تهران به دلیل اتفاقات رخ‌داده گفت: مسئله ماندن یا نماندن رئیس باغ وحش را به بنیاد مستضعفان واگذار کردیم تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: دلیل شکایت محیط زیست از رئیس باغ وحش تهران مطرح کردن گزارش‌هایی غیر از واقعیت بود.
وی گفت: سازمان محیط زیست از بنیاد مستضعفان شکایت کرده که چرا در حفظ امانت کوتاهی شده است.
محمدی‌زاده با اشاره به این‌که باغ وحش زیر نظر بنیاد مستضعفان عمل می‌کند، اظهار داشت: از این سازمان شکایت داشته‌ایم اما تغییر رئیس باغ وحش تهران را به آنها واگذار کرده‌ایم.