خبرگزاري فارس: مدير كل سازمان محيط زيست استان اصفهان گفت: تاكنون دو بار شبيه‌سازي قوچ وحشي با همكاري پژوهشكده رويان صورت گرفته كه تنها دو ساعت پس از زايمان زنده ماندند.
احمدرضا لاهيجان‌زاده امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: شبيه‌سازي گونه‌هاي نادر حيوانات در خطر انقراض در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است و اين در حالي كه در آينده نزديك ساختمان و آزمايشگاهي براي اين كار از سوي پژوهشكده رويان اصفهان اختصاص مي‌يابد.
وي با اشاره به اينكه بايد شبيه‌سازي حيوانات در خطر انقراض به صورت جدي پيگيري شود، بيان داشت: برخي از كشورهاي پيشرفته گرگ و پلنگ را شبيه‌سازي كردند و به شبيه‌سازي گونه‌هاي نادر مثل يوزپلنگ آسيايي رو آوردند.
وي با بيان اينكه شرايط شبيه‌سازي پرندگان شكاري كم‌ياب مثل باز شكاري پيچيده است، افزود: از آنجائيكه شبيه‌سازي حيوانات وحشي حساس است، بنابراين مجبور شديم كه براي شبيه‌سازي قوچ وحشي از رحم گوسفند اهلي استفاده كنيم كه تاكنون موفق نبوديم.
مدير كل سازمان محيط زيست استان اصفهان تصريح كرد: به تازگي با گروهي از محققين خزنده‌شناس استان كرمان تفاهم‌نامه‌اي امضاء شد كه طبق آن از انواع حيوانات در خطر انقراض نمونه‌برداري شود و بانك ژن از اين گونه‌ها شكل بگيرد.
وي از كامل كردن بانك ژن نمونه خرگوش خبر داد و تصريح كرد: تشكيل بانك ژن براي انواع قوچ، ميش، آهو، بز و حيوانات كم‌ياب مثل گربه شني در دستور كار اين سازمان است.

* دولت بايد مجوز استخدام محيط ‌‌بان را صادر كند
لاهيجان‌زاده از قوانيني خوب كشور سخن گفت كه در حوزه تنوع زيستي وجود دارد اما از نظر اجرايي جاي كار بسيار دارد، افزود: در حال حاضر مناطقي طبيعي در اصفهان وجود دارد كه در صورت حفاظت خوب از اين مناطق شايد در 100 سال آينده نياز به تكثير و احياء مناطق ديگر در سطح كشور نباشد.
وي با اشاره به اينكه براي حفاظت از اين مناطق نياز به ماموران محيط بان براي حداقل هر يكهزار هكتار زمين است، ادامه داد: هم‌اكنون براي هر 3 هزار هكتار يك محيط بان وجود دارد كه حداقل بايد سه برابر جمعيت كنوني محيط‌ بان داشته باشيم.
مديركل سازمان محيط زيست استان اصفهان از وجود 130 محيط ‌بان در استان اصفهان خبر داد و گفت: مجوز استخدام محيط ‌بان لازم است از سوي دولت و مجلس به صورت ويژه مطرح و پيگيري شود