یکی دیگر از رفتارهای بد سگها پریدن


بر روی صاحب می باشد. درست است که سگ این رفتار را برای نشان دادن علاقه
خود به صاحبش انجام می دهد اما دردسر ساز است و موجب کثیف شدن لباسها و
حتی موجب به زمین خوردن کودکان و افراد مسن شود این عمل در سگهای کوچک
آزار دهنده نمی باشد اما در سگهای بزرگ می تواند خطر آفرین نیز باشد.
روش اول:
زمانی که سگ می خواهد بر روی شما بپرد، در حالی که زانوی پای خود را به
منظور ممانعت از پرش حیوان خم نموده اید با کف دست او را از این عمل
بازدارید و با صدای محکم (نه بلند) بگویید نه.
روش دوم: این روش معمولا برای سگهای کوچک استفاده می شود.
باید قبل از اینکه سگ مجال پرش پیدا
کند شروع به نوازش حیوان کرده و اگر با این روش سگ آرام نشد پای خود را
جلوی سگ محکم به زمین کوبیده و از کلمه نه و بشین استفاده می کنید.
روش سوم:
هنگام پریدن سگ صاحب دستهای جلوی سگ را گرفته و روی زمین قرار می دهد و در
همین حال با گفتن نه او را سرزنش می کند و اگر سگ باز به کارش ادامه داد
هنگام گرفتن دستهای سگ و گفتن کلمه نه با آبپاش به صورت سگ آب می پاشید.
روش چهارم:
دستهای سگ را نگه داشته کمی فشار می دهید (نباید سگ زوزه بکشد) در این
حالت سگ احساس عدم تعادل پیدا می کند و نمی تواند روی پاهای عقبش احساس
راحتی کند. در این حالت حیوان شروع به تقلا می کند و دستش را عقب می کشد
تا اینکه بتواند دوباره چهار دست و پا روی زمین قرار گیرد و تعادلش را به
دست آورد. با وجود دست و پا زدن سگ، شما نباید دستها را رها کنید تا کاملا
ار این وضعیت خسته شود و از انجام این کار خودداری کند.

http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.html