حمل سگ تا خانه :

از زمان تحویل تا رسیدن به خانه در زمان سرما کاملا او را از سرما حفظ کنید و نگذارید که سرما او را اذیت کنید چون این توله به طور کامل نمیتواند گرمای بدن خود را حفظ کنید . دیگر مسئله مهم نحوه حمل او میباشد لطفا سگ را همواره از قسمت تنه اشک بلند کنید و هرگز او را از دستها نگیرید. چون تنها وسیله ارتباطی سگها با بدنش رگها و پوست میباشد . برای جای خواب و میان نگهداری میتوانید از سبدهای پلاستیکی و یا جای خواب که فروشنده در اختیار شما قرار میدهد استفاده کنید بیاد داشته باشید شب اول نگهداری برای شما و سگ سخت ترین شب خواهد بود زیرا حیوان تحویلی به شما بین چهار تا ۸ هفته سن دارد و این اولین شبی است که او زندگی مستقل را تجربه خواهد کرد بنابر این شما نیز به عنوان صاحب او باید در این مورد به او کمک کنید.

مقدمات نگهداری در منزل :

من پیشنهاد میکنم برای میهمان تازه وارد قسمتی از خانه را که حد اکثر دومتر مربع باشد در نظر بگیرید و این منطقه را محصور کنید بگونه ای که تحت هیچ شرایطی این تازه وارد نتواند از آن منطقه خارج شود . جای خواب او را در کنج دیوار و بگونه ای که محل تلاقی دو دیوار باشد قرار دهید . در کنار جای خواب او یک ساعت رومیزی که دورش را پارچه ای پیچیده اید قرار دهید که یاد آور صدای قلب مادر ش باشد و او را آرام کند . تجربه به من ثابت کرده که روز اول تحویل سگ از فورشگاه این توله دائما در آغوش صاحبانش میباشد . که این کار مضرترین رفتار در تربیت سگ میباشد . باور کنید وقت بسیاری برای بازی با او دارید و او نیز اشتیاق فروان برای گرفتن محبت ولی فعلا در این مورد زیاده روی نکنید . و او را در محوطه خودش قرار دهید . محوطه ای گرم و بدور از رفت آمد زیاد است .
http://oxinpet.com/about-dogs/dog-training.ht